Ajankohtaista

Tiilijulkisivun valmistuksen ja elinkaaren kasvihuonekaasu-päästövaikutukset

Tiili vähentää julkisivumateriaalina CO2-päästöjä rakennuksen käytön aikana, ilmenee Bionova Consultingin tutkimuksesta, jossa selvitettiin tiilen ympäristövaikutusta rakentamisessa. Tutkimuksen tilaaja on Suomen tiiliteollisuusliitto.

Tutkimuksessa selvitettiin tiilijulkisivun ympäristö- ja energiatehokkuusnäkökulmaa rakennuksen koko elinkaaren aikana. Tutkimuksen pohjana käytettiin Poriin rakennettua Porin DiaVilla -palvelukerrostaloa, sekä aineistoa useista aiemmin tehdyistä tutkimuksista. Tutkimuksessa DiaVillan julkisivun päästöosuudeksi 50 vuoden elinkaaritarkastelussa saatiin n. 1,4 % ja sadan vuoden aikajaksolla n. 0,8 %.

Tutkimuksesta ilmeni myös, että tiilen lämmönvarausominaisuudesta johtuen tiilijulkisivun takana olevan ilmaraon lämpötila on lämmityskaudella keskimäärin noin asteen verran ulkolämpötilaa korkeampi. Tällä on merkitystä sekä rakennuksen energiankulutukseen että sen päästöihin elinkaaren aikana. Tiiliseinän valmistuksessa ja rakentamisessa syntyviä CO2-päästöjä vastaavat päästösäästöt saavutetaan keskimäärin 58 vuodessa.

Tutkimus kokonaisuudessaan on luettavissa täältä