Laastit

Merkintäjärjestelmä

Laastit on perinteisesti merkitty kirjain- ja numeroyhdistelmällä, joka ilmaisee käytettävän sideaineen tai sideaineseoksen ja laastin koostumuksen paino-osina. Sideaineen ja runkoaineen määrät ilmoitetaan lukuina, jotka pätevät kuiviin aineisiin. Laastin tunnus ilmoitetaan siten, että sideaineen tai sideaineiden määrä on 100 painoyksikköä ja runkoaineen määrä ilmoitetaan tätä 100 painoyksikön sideainemäärää kohti.

Laastien sideaineista käytetään seuraavia kirjaintunnisteita:

K             Kalkki (sideaine kuivana)
Kh            Hydraulinen kalkki
S              Sementti
KS           Kalkki + sementti

Esimerkiksi KS 35/65/600 on kalkkisementtilaasti, jossa on 35 painoyksikköä kalkkia, 65 painoyksikköä sementtiä ja 600 yksikköä kuivaa runkoainetta.