Kevytsora

Energiatehokkuus vaatii myös eristävän katon

Rakennusten energiamääräysten kiristyminen merkitsee sitä, että myös kattorakenteiden energiataloudellisten ominaisuuksien on oltava entistäkin paremmat. Kevytsoralla eristetyssä katossa ei ole eristyskykyä heikentäviä saumoja eikä rakoja. Tuuletus poistaa rakennekosteuden sekä mahdollisen käytön aikana tulevan kosteuden.

– Eristemateriaalin ilmanläpäisevyyden on siis oltava riittävä, jotta rakenne tuulettuu ja toimii. Toisaalta rakenne ei saa ylituulettua, koska tällöin on vaarana katon todellisen eristyskyvyn romahtaminen, vaikka laskennallinen U-arvo täyttyisikin. Tämän ratkaiseminen on vaatinut meiltä kevytsorareseptin kehittämistä niin, että kullekin paksuudelle löytyy sopiva raekoko, kertoo Leca Finlandin laatu- ja kehityspäällikkö Kari Rajala.

Rajala kertoo, että materiaaleja on tutkittu sekä lämpimässä että kylmässä, jotta saatiin selville materiaaliominaisuuksien mahdolliset erot eri vuodenaikoina.

– Saimme selville reseptin ja mekanismin, jotka huomioon ottamalla ilmanläpäisevyys ja sitä kautta myös lämmöneristävyys säilyy ratkaisuissamme optimaalisena pitkäaikaisesti, Rajala toteaa.

Rajalan mainitsemien tutkimusten perusteella kevytsoran optimiraekoko on 4–20 millimetriä ja tätä raekokoa vastaava irtotiheys noin 270 kg/m3 silloin, kun kattorakenteen kevytsorapaksuus on yli 500 millimetriä – siis lähes aina. Jos kerrospaksuus on alle 500 millimetriä, on Rajalan mukaan suositeltavaa käyttää raekooltaan 8–20 millimetrin ja vastaavasti irtotiheydeltään noin 235 kg/m3:n kevytsoraa. Tässä viimemainitussa tapauksessa ilmanläpäisevyys on suurimmillaan ja näin myös tuuletus riittävä.

Purkuputkellinen nostolaatikko helpottaa kevytsoran nostamista välipohjatyömaille tai kattotyömaille, joissa on sääsuoja.