Harkot

Harkkorakentamisessa vaihtoehtoina ovat kevytsora-, betoni- ja kalkkihiekka- ja kennotiiliharkot. Saatavilla on sekä eristämättömiä että eristeharkkoja.

Eri tyyppisistä harkoista löytyy sopivia vaihtoehtoja perustuksiin, rakennusten ulkoseiniin, ääntä eristäviin rakenteisiin, maanpaineseinien sekä kantavien ja osastoivien seinien rakentamiseen. Myös tukimuurit, maakellarit ja monet ahtaissa paikoissa olevat rakenteet syntyvät kätevästi ja kestävästi harkkoja käyttäen. Eristämättömät harkot soveltuvat rakenteisiin, joissa vaaditaan kosteudenkestävyyttä esim. kylpyhuoneet, palonkestävyyttä ja ääneneristävyyttä kuten liikenneväylien ja lentokenttien läheisyydessä.

Harkko on sinällään kantava rakenne, joka ottaa pystykuormia vastaan. Harkkotaloissa kantavat vaakarakenteet kuten välipohjat, ryömintätilaiset alapohjat ovat yleensä kivirakenteisia.

Käytettäessä harkkoja kantavina seininä väli- ja yläpohjiksi soveltuvat kaikki tavanomaiset ratkaisut, kuten paikalla valettu välipohja, liittolevyvälipohja, kevytbetonivälipohja, ontelolaattavälipohja, kuorilaattavälipohja tai puurakenteinen välipohja. Kaikkia edellä mainittuja rakenteita voidaan käyttää myös yläpohjissa.

Työmenetelmältään harkot voidaan jakaa muurattaviin, ohutasaumamuurattaviin, ladottaviin ja valettaviin sekä liimattaviin harkkoihin.

Vakioharkkojen lisäksi harkkoja on tarjolla moniin erikoisrakenteisiin kuten perustuksiin, väliseiniin, pilareihin, palkkeihin ja hormeihin. Näin aukkojen ylitykset, nurkat ja kulmat voidaan toteuttaa helposti ja laadukkaasti valmiilla harkkotuotteilla.

Harkkomateriaalin valinnan ratkaisee lähinnä tapauskohtainen edullisuus ja käyttötarkoitus. Eri harkoilla on joitakin omia ominaispiirteitä kosteuskestävyyden, lämpöeristävyyden, kestävyyden, ominaispainon ja käsiteltävyyden suhteen. Myös harkkojen valmistusprosessit eroavat jonkin verran toisistaan.