Julkaisut

Oppaat

Harkkorakenteiden käyttö ja erityispiirteet kerrostalorakentamisessa

dokumentti käsittelee harkkorakenteisten asuinkerrostalojen rakenteisiin liittyviä vaatimuksia ja on tarkoitettu suunnittelun ja toteutuksen avuksi, kun runkoratkaisuksi valitaan harkkorakenteet.
Dokumentissa ensimmäinen osuus sisältää tilaajalle/rakennuttajalle vinkkejä, mitä hyötyä tai etuja on saavutettavissa, kun runkorakenteeksi valitaan harkkorakenteet.

Lataa julkaisu (PDF)

Harkkokäsikirja 2016

Tässä käsikirjassa esitellään harkkoja rakennusmateriaalina, hankkeen suunnittelua ja toteutusta sekä annetaan ohjeita harkkorakentamiseen toivotun lopputuloksen saavuttamiseksi.

Lataa julkaisu (pdf)

Kuultorappaus

Rapattu pinta on ajaton ja korostaa rakennuksen arkkitehtonisia
muotoja. Rappaus toimii myös erinomaisena kontrastina puhtaaksimuuratulle
tiilelle. Tästä esitteestä löydät tietoa kuultorappauksesta.

lataa esite (PDF)

Pieni vihreä kirja – Kivirakentaminen on tulevaisuuden vaihtoehto

Oppaassa kerrotaan, miten kivipohjaisia materiaaleja hyödyntämällä voidaan säästää ympäristöä ja luoda samalla toimivaa, viihtyisää ja turvallista elinympäristöä.

Lataa julkaisu (pdf)

Kerrostalo harkoista

Harkkorakentaminen on kustannustehokas, laadukas ja toimiva ratkaisu myös pienkerrostaloihin. Esitteestä löydät tietoa harkkorakenteisen kerrostalon eduista.

Lataa esite (PDF)

Kivempi tulevaisuus – rakentamisen viisaat valinnat

Opas neuvoo mitä pientalon rakentajan tulee ottaa huomioon, jotta hänen tuleva kotinsa kuluttaisi ympäristöä ja energiaa mahdollisimman vähän ja olisi lisäksi turvallinen, viihtyisä ja arvonsa säilyttävä.

Lataa julkaisu (PDF)

Ympäristö-ystävällisen kivitalon suunnittelu

Tämän raportin tarkoitus on tuoda ymmärrettävää, objektiivista ja numeerista ympäristötietoa betonirakennuksia suunnitteleville, rakennuttaville ja urakoiville tahoille.

Lataa julkaisu (PDF)

Kivitalojen äänieristys

Tässä julkaisussa on pyritty mahdollisimman selkeällä tavalla kuvaamaan ääntä ja sen ominaisuuksia rakennuksessa sekä erilaisten rakenteiden ja rakennusten ääniteknisiä ominaisuuksia.

Lataa julkaisu (PDF)

Kivitalojen energia-tehokkuus

Muuratut rakenteet ovat ominaisuuksiltaan erinomaisia rakennettaessa vähän energiaa kuluttavia rakennuksia. Kivimateriaalit säästävät massiivisuutensa ansiosta sekä lämmitys- että jäähdytysenergiaa.

Lataa julkaisu (pdf)