Ajankohtaista

Jugend-julkisivu korjattiin huolella

Helsingin Kruunuhaassa sijaitsevan As Oy Kristian 17:n julkisivuremontti on erittäin onnistunut esimerkki jugend-ajan arkkitehtuuria kunnioittavasta ja vaalivasta kulttuuriperintötyöstä. Se saikin kolmannen palkinnon asunto-osakeyhtiöille suunnatussa Julkisivuremontti-kilpailussa.

Vuonna 1906 valmistuneen talon julkisivuremontti on tuomariston mukaan edellyttänyt perusteellista rakennushistoriallista selvitystyötä ja huolellista ja ammattitaitoista suunnittelua etenkin, kun on haluttu palauttaa esimerkiksi julkisivun reliefimäisyys ja rappausstruktuurit alkuperäisen mukaisiksi.
Suurten linjojen ja pienten detaljien muodostamassa teknisesti vaativassa korjaamisessa on tukeuduttu kokeneeseen rappaus- ja restaurointiurakoitsijaan ja muihin ammattilaisiin.

Seitsemännen kerran järjestetyssä kilpailussa ensimmäisen palkinnon sai 70-luvulla rakennetun helsinkiläisen Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab:n julkisivuremontin ja toisen 50-luvulla rakennettu As Oy Viisikko Espoosta. Julkisivuyhdistyksen ja AKHA:n järjestämässä kilpailussa haetaan asunto-osakeyhtiöitä, joiden julkisivuremontit ovat onnistuneet, lopputulos on laadukas ja taloyhtiöiden hankkeet toimivat hyvinä esimerkkeinä myös niille, jotka vasta suunnittelevat julkisivukorjaamista.
Tuomaristo ei kiinnitä huomiota pelkästään arkkitehtuuriin ja teknisiin ratkaisuihin, vaan myös siihen, miten hankkeen päätöksenteko- ja valmisteluvaihe on edennyt, miten kustannuksia on hallittu, onko pysytty aikataulussa, miten asukasviestintä on toteutettu ja onko tarkasteltu korjaamista tarkasteltu myös elinkaarilaskelmien ja energiatehokkuuden kannalta.

Lisätietoa Julkisivuremontti-kilpailusta Julkisivuyhdistyksen sivulta