Ajankohtaista

Lakan Betonilta Raskasbetoni- harkko

Lakan Betoni on kehittänyt raskasbetoniharkon käytettäväksi säteilyä estävissä ala-, väli-, yläpohja- ja seinärakenteissa sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Harkon betonimassan kuivatiheys on 3 800 kg/m3, mikä on noin 1 500 kg /m3 enemmän kuin normaalissa valmisbetonissa.

Harkkomassan suuren tiheyden ansiosta harkot suojaavat säteilyltäparemmin kuin normaali betoni. Raskasbetoniharkoilla rakenteista voidaan tehdä ohuempia, jolloin huonetilaa saadaan lisää tehokkaaseen käyttöön.

Harkittu pontin muoto estää säteilyä

Raskasbetoniharkon kehittämisessä tutkittiin harkolle monia eri kokoja ja päädyttiin kokoon 150x150x200 mm. Yksi harkko painaa 17,5 kiloa.

– Haastavinta kehitystyössä oli harkon ympäri olevien ponttien pyöreä aaltomainen muoto. Tämä todettiin parhaaksi muodoksi säteilyä vastaan. Näin saatiin harkkojen välille mahdollisimman tiivis sauma, mutta laastillekin jää sopivasti tilaa, sanoo Lakan Betonin projekti- ja tuotekehitysinsinööri Jussi Kakkonen. Hän on ollut ideoimassa raskasbetoniharkkoa aivan alusta asti ja vastannut harkon ulkomuotojen suunnittelusta. – Lopputulokseen olen tyytyväinen ja olemme hakeneet harkolle sekä mallisuojan että hyödyllisyysmallisuojauksen. Tärkeintähän on tietenkin, että muurareilta ollaan saatu positiivista palautetta, Kakkonen jatkaa.

Sujuvaa muurata, lyhyt kuivumisaika

Ympäriponttaus nopeuttaa muurausta ja tukevoittaa rakennetta. Pontit toimivat muurauksen ohjurina ja piilosauman ansiosta seinään ei jää näkyviä laastisaumoja. Harkot voi asentaa ilman pystylaastia.

Raskasbetoniharkot valmistetaan valvotuissa olosuhteissa maakosteasta betonimassasta tuotekoneella valumuottiin tiivistäen. Tämä takaa harkkojen mittatarkkuuden ja tasalaatuisuuden. Ohutsaumamuuratun harkkorakenteen kuivumisaika työmaalla on merkittävästi lyhyempi verrattuna paikallavaluun.

Sairaala Novassa 20 000 harkkoa

Ensi vuonna käyttöön otettavan Keski-Suomen Sairaala Novan sädehoitoyksikön seinärakenteissa on käytetty noin 20 000 raskasbetoniharkkoa.

 – Suomen mittakaavassa suurempia sädehoitoyksiköitä rakennetaan harvoin. Sairaala Nova oli ensimmäinen kohde, jossa päädyimme toteutusvaiheessa käyttämään raskasbetonia. Seinien paksuudessa säästettiin parhaassa tapauksessa metri, kun rakenteena käytettiin raskasbetonin ja säteilysuojaharkkojen yhdistelmää. Raskasbetoni on kilpailukykyinen, kun kyseessä on suuret säteilymäärät, kertoo projektipäällikkö Sami Kolari, projektissa rakennesuunnittelijana toimivasta Ramboll Finland Oy:stä.

– Meistä oli tärkeää saada tähän kotimainen tuote. Toimitukset tulivat työmaalle täsmällisesti sovittuina päivinä. Muuraustyötä helpotti ympäriponttaus, eikä harkon painokaan ollut ongelma, toteaa SRV:n projekti-insinööri Jari Hintsa.