Ajankohtaista

Skatan tutun tiilitalon uusi elämä

Keskon entinen pääkonttori Helsingin Katajanokalla muutettiin asuinrakennuksiksi ja hotelliksi. Suojeltu kiinteistö kesti hyvin muutostyöt. Tiilinen julkisivu korjattiin uusilla ja vanhan mallin mukaan tehdyillä tiilillä.

Korttelin täyttävä kiinteistö ehti olla Keskon pääkonttorina, toimistokäytössä, kahvinpaahtimona ja jopa banaaninkypsyttämönä yli 70 vuotta. Kiinteistössä on rakennusoikeutta 28 600 neliömetriä ja se on asemakaavassa suojeltu kaupunkikuvallisesti arvokkaana kohteena.

– Rakennuksen käyttötarkoitus muuttui ja ulkoseinän lämmöneristystä piti tämän vuoksi parantaa. Vanhat julkisivumuuraukset purettiin ja uusista tehtiin kooltaan, väritykseltään ja tekstuuriltaan mahdollisimman lähelle alkuperäisen mukaisia, Wienerbergerin rakennustekninen johtaja Juha Karilainen kertoo.

Suojeltu rakennuskohde

Peruskorjausta valvoivat Helsingin rakennusvalvonta ja suojelun vuoksi myös Kaupunginmuseo. Ennen uuden julkisivutiilen valintaa arvioitiin ja kilpailutettiin ulkonäön perusteella tiilenvalmistajien kohteeseen tarjoamat vaihtoehdot.

– Lopulta kriteerit täyttävä Kesko-malli löytyi ja 300 000 tiiltä valmistettiin Korian tehtaallamme kahta eri polttomenetelmää käyttäen. Polttoerät sekoitettiin keskenään käsin. Pintaharjaus tehtiin kevyesti häivyttäen ja tiileen piti vielä saada hautumajälkiä. Tiilet ovat kooltaan 265x125x62 millimetriä eli ne poikkeavat normikokoluokista, Juha Karilainen sanoo.

Tiilet tehtiin yhtenäisenä eränä ja eräladonnat huomioitiin. Tämä varmisti tasaisen laadun ja yhtenäisen ilmeen.

Myös kaikkien kolmen siiven muurausryhmät onnistuivat saamaan julkisivuun yhtenäisen ilmeen. Muuraussaumojen muoto eli viistesaumat ja koristeaiheet toteutettiin alkuperäisen mukaisina.

Kiinteistölle voi odottaa lähes uuden rakennuksen mukaista käyttöikää. Vain kantavat pysty- ja vaakarakenteet jäivät ennalleen. Lähes kaikki muu kuten ulkovaippa, vesikatteet, talotekniikka ja sisäpinnat uusittiin. Kiinteistössä on kaukolämmitys, koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla ja osassa myös kaukojäähdytys.