Ajankohtaista

Valuharkoista kestävä suurnavetta

Saarijärveläinen kolmen karjatilallisen Jari Valkolan, Jukka Ruunaniemen ja Heikki Hiirosen yhteisyritys HRV Farm Oy rakennutti 2018 lähes hehtaarin laajuisen navetan. Valuharkko valikoitui väliseinä- ja kuilurakenneratkaisuksi erityisesti siksi, että harkkojen avulla mutkikkaatkin rakennemuodot ovat toteutettavissa vaivattomasti.

Yhteensä navetassa on 600 lehmää, joiden hyvinvoinnille on tärkeää, että niin laitteet kuin rakenteetkin on valittu mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Yksi keskeinen rakennevalinta oli päätös tehdä lantakuilut ja väliseinät valuharkoista. HB-Betoniteollisuus Oy:n toimittamia valuharkkoja asennettiin noin 40 000 kappaletta.

– Valuharkkoja on käytetty maatalousrakentamisessa jo pitkään, myös tässä käyttötarkoituksessa. Saarijärven toimitus on kuitenkin kooltaan ja rakenteiden monimuotoisuuden näkökulmasta poikkeuksellinen, kertoo HB-Betonin avainasiakaspäällikkö Petri Tornberg.

Monimuotoisia kuiluja

Petri Tornberg muistuttaa valuharkkoratkaisun joustavuudesta: koska kyseessä on vakiotuote, jonka yhdistelmät vaihtelevat työmaakohtaisten suunnitelmien mukaan, kaikkea ei välttämättä tarvitse lyödä lukkoon etukäteen. Jos on tarvetta muuttaa suunnitelmia työmaan aikana, valuharkkotuotannon näkökulmasta tälle ei ole esteitä.

– Logistiikka on joustavaa: valuharkkotoimitus saadaan perille helposti jokaiselle työmaalle, eikä tuotteita toisaalta tarvitse varastoida työmaalla, koska tavaraa saa helposti tehtaan vakiotuotannosta lisää, Tornberg sanoo.

Rakennuttaja halusi lantakuilut ja väliseinät rakennettavaksi valuharkoista. Kuilujen tapauksessa keskeinen syy oli Jari Valkolan mukaan kuilurakenteiden mutkikkuus, kun taas väliseinissä ratkaisevaa oli asennuksen helppous. Se oli oleellista, sillä kaikkiaan valuharkkoja asennettiin noin 40 000 kappaletta kahdeksaan navetan pituussuuntaiseen 1,6 metriä syvään lantakuiluun sekä hieman syvempiin poikittaissuuntaisiin kuiluihin.