Ajankohtaista

Harkkohissillä kattoravintolaan

Turun Wiklundin talona tunnetun arvokiinteistön remontin yhteydessä taloon asennettiin uusi hissi, jonka kuilu tehtiin harkkorakenteisena.

Heinäkuussa 2019 valmistuneessa urakassa kahdeksankerroksista rakennusta korotettiin yhdellä kerroksella, jonne avattiin Rooftop-näköalaravintola. Porrashuoneen rakentaminen ahtaalla tontilla oli kuitenkin helpommin päätetty kuin toteutettu. Etenkin työmaalogistiikassa riitti haasteita.

– Materiaalin toimittamisen työmaan eri työpisteisiin keskellä kaupunkia tavaratalon toiminnan jatkuessa normaalisti on tapahduttava täsmälleen suunnitellusti ja oikea-aikaisesti. Logistiikka piti olla täysin hallinnassa, koska työmaalla ei ollut neliösenttimetriäkään ylimääräistä tilaa, korostaa vastaava mestari Petri Salmenoja kohteen pääurakoineesta TKU-Rakennus Oy:stä.

Uudelle porrashuoneelle oli suunnitelmien mukaisesti varattuna tilaa 8 x 3,5 metriä, mikä merkitsi sitä, ettei kovin järeää kalustoa saatu sinne mahtumaan.

– Tällainen tilanne on omiaan valuharkkorakenteille. Niissä tilaa tarvitaan mahdollisimman vähän, koska ladottu harkkorakenne toimii samalla valumuottina. Perinteiseen laudoitettuun paikallavaluun verrattuna yksi työvaihe jää pois, koska ei ole purettavia muotteja, kertoo markkinointi- ja kehityspäällikkö Markus Inkiläinen työmaalle valuharkot toimittaneesta Lammin Betoni Oy:stä.

Valuharkkorakenteen perusidean mukaisesti ontot muottiharkot pumpattiin työmaalla täyteen betonia. Näin saatu rakenne on itse asiassa yhtenäinen teräsbetonirakenne, jonka tekemiseen ei tarvita lauta- eikä muutakaan tavanomaista muotitusta.

Myöskään betonielementtirakenne ei tässä tapauksessa olisi ollut mahdollista, koska hissikuilun kantavia rakenteita olisi pitänyt purkaa tavalla, jota rakennerunko ei olisi kestänyt. Elementtien nostoon olisi tarvittu enemmän tilaa kuin ahtaassa porrashuoneessa olisi ollut käytettävissä.