Ajankohtaista

Opas harkkokerros-talojen suunnitteluun

Rakennesuunnittelun ja toteutuksen kannalta kerrostaloissa harkkorakenteiden kapasiteetteja hyödynnetään suuremmilla käyttöasteilla kuin 1–2-kerroksisissa rakennuksissa. Niinpä Rakennustuoteteollisuuden harkkojaos on julkaissut ohjeen harkkorakenteiden käytöstä ja erityispiirteistä kerrostalorakentamisessa.

– Suunnitteluohjeet ja normit ovat harkkorakenteiden osalta yleensä keskittyneet 1–2 -kerroksisiin rakennuksiin. Uusi dokumentti sisältää pääosin ohjeita rakennesuunnittelijalle, mutta myös laadunvalvonnan osalta urakoitsijalle.

– Rakennesuunnittelijan ja päätoteuttajan on hyvä miettiä, mitä vaatimuksia syntyy suunnittelun ja toteutuksen laadunvarmistukselle, kun kerrosluku kasvaa. Näitä ovat esimerkiksi kantavien rakenteiden toteutuksen laatusuunnitelman laadinta sekä seuraamusluokan CC2 mukaiset lisävaatimukset runkorakenteiden suunnittelulle.

Rakennesuunnittelijan tulee myös huomioida esimerkiksi seuraamusluokan aiheuttamat lisävaatimukset rungon detaljiikalle, kertoo yksikön päällikkö Hannu Uusitalo Sweco Rakennetekniikka Oy:stä. Sweco oli konsulttina mukana ohjeiden laadinnassa.

Harkkorakenteiset kerrostalot ovat entistä suositumpia. Syykin on selvä: kivi- ja paikallarakentamisen edut toteutuvat jopa vaihtoehtoisia ratkaisuja kustannustehokkaammin eikä monimuotoisesta arkkitehtuurista tarvitse tinkiä.

Opas pdf-muodossa tästä linkistä

Artikkeli aiheesta Kivestä Muuraamalla -lehdessä 2/20