Ajankohtaista

Tiivistyslaasti estää diffuusion

Noin 300 ihmistä kuolee Suomessa vuosittain maaperästä sisätiloihin pääsevän radonkaasun aiheuttamaan keuhkosyöpään. Radonin ohjearvojen ylitykset rakennuksissa ovat yleisiä. Weberin kehittämä tiivistyslaasti estää lähes täysin radonin diffuusion. DI Ari-Veikko Kettunen Vahanen Oy:n Rakennusfysikaalisista asiantuntijapalveluista on Suomen kokeneimpia radonasiantuntijoita.

– Suomen maaperä aiheuttaa meille radonin osalta esimerkiksi Keski-Eurooppaan verrattuna poikkeuksellisen vaikeat olosuhteet, koska meillä on paljon soraharjualueita, jotka läpäisevät hyvin kaasuja.

Radon kasvattaa keuhkosyövän riskiä

Radonia ja sen terveysvaikutuksia on tutkittu paljon. Tutkimusten mukaan keuhkosyövän riski kasvaa lineaarisesti radonpitoisuuden kasvaessa. Radon pääsee sisätiloihin alapohjan ja maanalaisten kellaritilojen seinien ja erityisesti rakenteissa olevien ilmavuotojen ja rakojen kautta. Vanhoissa rakennuksissa rakenteiden tiiveyteen ei ole usein kiinnitetty riittävästi huomiota.

– Rakenteiden liittymissä olevien rakojen lisäksi huokoiset materiaalit läpäisevät radonkaasua. Vanhojen rakennusten kellaritilat ovat usein sisätilojen radonpitoisuuden kannalta erityisiä riskipaikkoja etenkin harjualueilla, Kettunen sanoo.

Estää lähes täysin radonin diffuusion

Weber on kehittänyt Superflex D24 Vedeneristys- ja radontiivistyslaastin, joka testattiin Vahasella ennen kuin Saksassa jo vuosia käytetty ratkaisu tuotiin Suomen markkinoille.– Tutkimustulosten mukaan Superflex D24 -radontiivistyslaasti estää lähes täysin radonin pääsyn neljän mm:n paksuisen kalvon läpi. Näin tiivis kerros estää myös hajujen ja mikrobien pääsyn sisäilmaan, Ari-Veikko Kettunen sanoo.

– Tuote on testattu Saksassa radontiivistykseen, mutta halusimme testata diffuusiotiiveyden myös Suomessa. Vedeneristys- ja radontiivistyslaastin etuja ovat nopea levitys ja kuivuminen. Kuivuttuaan tiivistyslaasti muodostaa joustavan kerroksen, joka täyttää jopa kahden mm:n raot ja kestää jatkuvaa vedenpainetta, tuotepäällikkö Antti Saajanlehto Weberiltä kertoo.

Laajempi artikkeli Kivestä Muuraamalla -lehdessä 2/20