Julkinen rakentaminen

P-Atlas, Jätkäsaari, Helsinki

Helsingin Jätkäsaaren P-Atlas edustaa pysäköintilaitosten arkkitehtuurin uutta suuntaa. Sen rakennuttaja Jätkäsaaren Pysäköinti Oy halusi panostaa keskelle kaupunkitilaa sijaitsevan pysäköintilaitoksen arkkitehtuuriin ja sitä Helsingin kaupunki edellytti myös kaavamääräyksissään.

Pysäköintilaitoksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee päivittäistavaramyymälä. Rakennuksen toisessa kerroksessa on kaupan asiakaspaikkoja ja sitä ylemmissä kerroksissa autopaikkoja asukkaille. Kaikkiaan rakennuksessa on kahdeksan kerrosta ja autopaikkoja 474.

Pysäköintilaitoksen sijainti tiiviissä kaupunkirakenteessa ja merellisessä ympäristössä on sekä kaupunkikuvallisesti että teknisesti haastava. Arkkitehti Vesa Humalisto kohteen suunnitelleesta Inaro Oy:stä sanoo, että tiili oli julkisivumateriaaliksi luonteva valinta. Jätkäsaaressa on jo valmiiksi runsaasti monenlaisia ja niin uusia kuin vanhojakin tiilijulkisivuisia rakennuksia. Myös P-Atlaksen vieressä sijaitsevat kerrostalot on rakennettu tiilestä. 

Muurattua pintaa P-Atlaksessa on noin 4 000 m2, niin umpeen muurattuna kuin perforoituna. Päivänvalossa pitsimuurausta tuskin erottaakaan, mutta pimeällä pysäköintikerrokset muuttuvat läpi heijastuvien valojen ansiosta satujen taikalyhdyksi. Silloin P-Atlaksen julkisivun tiilimuurauksessa leikkivät valo ja varjot.

Pitsimuurauksella ei ole rakennuksessa pelkästään esteettinen vaan myös toiminnallinen merkitys. Pysäköintilaitoksen julkisivun tulee olla läpihengittävä, jotta savun ja pakokaasujen poisto voisi tapahtua painovoimaisesti. 

Rakennuksen päivittäistavaraliike sai julkisivuun selkeästi tunnistettavan pääsisäänkäynnin tiilireliefin avulla. Aikanaan kaupunkikeskustojen vanhoihin tiilikerrostaloihin suunniteltiin komea pääsisäänkäynti ja myymälän reliefisisäänkäynti on Inaron arkkitehtien moderni tulkinta aiheesta.

P-Atlas, Länsisatamankatu, Helsinki

  • Valmistui: 2020
  • Rakennuttaja: Jätkäsaaren Pysäköinti Oy ja Lidl Suomi Oy
  • Arkkitehtisuunnittelu INARO Oy: Vesa Humalisto (pääsuunnittelija) ja Nik Davies (projektiarkkitehti)
  • Rakennuttajakonsultti: Valvontakonsultit Oy
  • Rakennesuunnittelu: AFRY Finland Oy
  • Pääurakoitsija: YIT Suomi Oy
  • Muuraustyö: E.J Muuraus Oy
  • Tiili: Wienerbergerin Graniitinkirjava Makasiini, RT 285 mmx135 mmx60 mm reikä- sekä umpitiili. Muurauslaasti ML 5 100/600