Ajankohtaista

Rappausta korjatessa pitää selvittää alusta ja materiaalit

Kun vanha rapattu julkisivu oireilee, syy on usein kosteuden pääsyssä rakenteisiin. Se, kuinka syvälle vauriot ovat edenneet, vaikuttaa korjausmenetelmään. Ennalleen korjaaminen on aina tapauskohtaista, ja pitkäikäisen lopputuloksen aikaansaamiseksi tulisi jo suunnitteluvaiheessa selvittää rappausalustan laatu ja käytetyt materiaalit. Toimivat rakenteet voi korjata ja toimimattomat kannattaa usein uusia.

– Oikein toteutettuna rapattu julkisivu on huoltoväliltään vähintään 20–60 vuotta. Viime aikoina lisääntyneet rankkasateet ja jatkuvat jäätymis-sulamis -syklit ovat kylläkin rasittaneet julkisivuja aiempaa enemmän, sanoo tekninen asiantuntija Vesa Räsänen Saint-Gobain Finland Oy:stä.

Räsänen muistuttaa myös rappauskorjaustöiden vaativuudesta. Esimerkiksi terastirappauskorjauksiin asiansa todella osaavia urakoitsijoita on hänen mukaansa vain kahden käden sormilla laskettava määrä. Uudispuolella tekijöitä on runsaasti, mutta vanhoihin menetelmiin harjaantuneita ammattilaisia on paljon vähemmän. Sen lisäksi, että rappauskorjaajan on hallittava vanhat menetelmät ja materiaalit, hänen on oltava jyvällä siitä, minkä ikäisissä taloissa mikäkin materiaali tai menetelmä on ollut yleisimmin käytössä.

Vakiintuneilla valmistajilla on yleensä omat järjestelmänsä, jotka koostuvat tutkitusti yhteensopivista tuotteista. Kun noudattaa kunkin valmistajan ohjeita, saa yleensä riittävän varmuuden oikein toteutetun kokonaisuuden todennäköisestä kestoiästä.

– Tästä riippumatta on suositeltavaa käydä läpi julkisivun kunto kerran vuodessa, mieluiten keväisin. Jos julkisivu on ainoastaan likaantunut, pesu riittää. Jos taas maali on alkanut hilseillä, rakenteisiin on melko varmasti päässyt kosteutta, sanoo tuotepäällikkö Antti SaajanlehtoSaint-Gobainilta. Hän pitää tärkeänä, että oikean korjausmenetelmän valinta perustuu huolella hankittuihin ja analysoituihin lähtötietoihin. Tämä merkitsee yleensä sitä, että suunnitelmien tulee perustua näytteen analysointituloksiin. – Onnistuneeseen lopputulokseen päästään, kun hankkeen urakoitsija, suunnittelija ja urakoitsija tekevät yhteistyötä hankkeen aloituksesta lähtien. Lähtökohtaisesti kannattaa noudattaa suunnitelmia ja valmistajan ohjeita.