Ajankohtaista

Julkisivu kestää rankatkin sääolosuhteet

Turussa kesällä 2021 valmistuneen päiväkodin julkisivun rappaus pinnoitettiin uudella pinnoitteella, joka hylkii vettä ja suojaa mikrobi- ja leväkasvustolta.

Weberin TopDry-pinnoitteet on kehitetty erityisesti muuttuneisiin ilmasto-olosuhteisiin. Pinnoitteet pitävät julkisivupinnan kuivana, mikä vähentää merkittävästi mikrobi- tai leväkasvustoa.

Ne ovat pitkäikäisiä ja niiden kehitystyössä on kiinnitetty erityisesti huomiota myös tuotteiden ympäristövaikutuksiin. Pinnoitteessa ei esimerkiksi ole lainkaan filmi-biosidejä. Biosidit ovat ihmisille ja luonnolle haitallisia aineita, joilla torjutaan homeita ja leviä rakennusten julkisivuissa. Sieltä ne voivat levitä veteen, eliöihin ja maaperään. EU:ssa ollaan edelleen kiristämässä säädöksiä koskien biosidien käyttöä rakennusmateriaaleissa.

Levääntyminen nykyinen ongelma

Päiväkodin KVR-urakasta vastasi Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta ja rappausurkoitsijana toimi Kauhax Oy

– Päiväkodissa oli 1 200 neliötä rapattavaa pintaa ja teimme siihen MonoRoc-eristerappauksen. Yhdessä Weberin kanssa ehdotimme tähän myös TopDry-pintakäsittelyä, koska kohde soveltui siihen hyvin, kertoo Kauhaxin toimitusjohtaja Markku Kaukinen.

– Tämä oli ensimmäinen kerta, kun käytimme TopDry-pinnoitetta. Työmaan kannalta sen käyttö ei eroa mitenkään muista silikonihartsipinnoitteista. Ympäristöarvot sekä terveelliset ja turvalliset materiaalit ovat kuitenkin nykyisin hyvin tärkeitä. Sen vuoksi TopDry-tuotteiden käyttö on hyvin perusteltua.

– TopDry-pinnoitteen ehdottomana etuna on se, että julkisivun pinta ei likaannu eikä leväänny. Levääntyminen on nykyisin ongelmana lähes kaikissa pinnoissa, joten pintoja pitää puhdistaa säännöllisesti. Ilman levää pintojen huoltovälit pysyvät pidempinä, mikä varmasti kiinnostaa rakennuksen omistajaa ja loppukäyttäjää.

– TopDry-pinnoitteen käyttö oli minulle hyvin positiivinen kokemus. Ympäristöystävällisen tuotteen valinta on arvokysymys, jossa päätöstä ei tehdä viimeisen euron mukaan, Kaukinen toteaa.

Vaikka TopDry-tuotteet ovat suhteellisen uusia Suomessa, niitä on käytetty Euroopassa yli 15 vuoden ajan ja niillä rapattuja julkisivuneliöitä on jo yli 20 miljoonaa.

Weberin TopDry-tuoteperhe

– kehitetty erityisesti muuttuneisiin ilmasto-olosuhteisiin

– vähemmän ympäristöä kuormittavia ja pitkäikäisiä

– pitää julkisivupinnan kuivana, mikä vähentää merkittävästi mikrobi- tai leväkasvustoa

– uudet pinnoitteet ovat toiminnaltaan sekä hydrofobisia että hydrofiilisiä

– hydrofobinen pinta hylkii vettä ja likaa voimakkaasti, mutta on silti hengittävä

– hydrofobisuus takaa sen, ettei ylimääräinen vesi tunkeudu rappaukseen vaan valuu pois

– hydrofiilisuus takaa sen, että pinta kuivuu nopeasti sateen tai kasteen jälkeen

– pitkä huoltoväli, kun julkisivu pysyy kuivana ja puhtaana

-soveltuvat käytettäväksi kaikissa Weberin moderneissa rappausjärjestelmissä kuten esim. SerpoVent, Kahi Facade ja MonoRoc