Ajankohtaista

Syksyn Kivestä Muuraamalla -lehti ilmestynyt

Ilmasto muuttuu: olemmeko osa ratkaisua vai ongelmaa, kysyy päätoimittaja Tiina Kaskiaro pääkirjoituksessaan.

Lue pääkirjoitus myös tästä:

Rakennusteollisuus RT:n Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -tiekartta on tuonut toimialamme päästöjen muodostumisesta uutta ja arvokasta tietoa selvittämällä, mistä vuoden 2017 hiilidioksidipäästömme muodostuivat. Karkeasti voimme todeta, että 3/4 päästöistä syntyy nykyisen rakennuskannan energiankäytöstä ja 1/4 rakennusmateriaaleista, työmaatoiminnoista ja kuljetuksista.

Hiilineutraaliuutta tavoiteltaessa näihin kaikkiin tulee panostaa. Pelkillä tavoitteilla emme kuitenkaan maailmaa muuta. Lisäksi tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä alan jokaiselta toimijalta. Se, miten ja millaisilla raaka-aineilla rakennamme, on yksi keskeinen kiinteistö- ja rakennusalan vastuulla ja vaikutusvallassa oleva kysymys.

Muuratut rakenteet -yritysryhmän jäsenet ovat viime vuosien aikana panostaneet, ja aikovat myös tulevaisuudessa panostaa, tuotannon hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Näistä toimista kerromme teille, tuotteidemme käyttäjille, tässä ja tulevissa lehdissämme.

Ilmasto tulee kaikista toimista huolimatta lähivuosikymmeninä muuttumaan. Muutoksen seurauksena sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Tänäkin vuonna Suomessa on kohdattu maastopaloja, tulvia ja myrskyjä. Talvi oli erityisen kylmä ja kesä erityisen lämmin. Muutoksen torjumisen lisäksi myös muutokseen varautuminen onkin tärkeä osa rakennustuotteiden kehitystyötä, jotta rakennukset ovat pitkäikäisiä sekä turvallisia käyttää ja omistaa myös jatkossa.

Myös tähän puoleen yritykset keskittävät osaamistaan. Tässäkin lehdessä esittelemme tutkimusta ja uusia tuotteita, joilla rakennusten julkisivujen toimivuutta haasteellisemmissa sääoloissa parannetaan. Kestävästi rakennettu ympäristö sekä hillitsee ilmastonmuutosta että antaa suojaa säiden ääri-ilmiöiltä. Tämän varmistamiseksi on koko alan tehtävä jatkossakin työtä. Yhdessä