Ajankohtaista

Kaksi kerrostaloa harkoista sisäpihalle

Kerrostalo harkoista mahtuu vaikka sisäpihalle

Vanhoissa kaupunkikeskustojen kiinteistöissä on usein rakennusoikeutta jäljellä jopa pienen kerrostalon verran. Enää ei tarvitse harmitella teknisistä ja logistisista syistä käyttämättä jääviä lisärakentamismahdollisuuksia. Helsingin Kruununhakaan Liisankatu 14:een rakenteilla olevat kaksi valuharkkokerrostaloa ovat tästä hyvä esimerkki. Tosin tässä tapauksessa tontille tehtiin asemakaavan muutos, jonka myötä voitiin pihalta purkaa vanha liikunta- ja pajarakennus uuden asuntorakentamisen tieltä.

Alun perin talot suunniteltiin betonirakenteisiksi, mutta runkoratkaisu muuttui suunnitelmien kehittämisvaiheessa mukaan tulleen pääurakoitsija Rakennus Oy Antti J. Aholan ja Lammin Betonin yhteistyönä. Betonielementtirunko ei tullut kyseeseen, koska nostot vanhan, seitsenkerroksisen talon yli olisivat vaatineet kapasiteetiltaan niin suuren nosturin, ettei se olisi työmaalle mahtunut.

Lammin Betonilla on vuosien kokemus valuharkkojen käytöstä erilaisissa sovelluksissa, joihin Liisankatu 14:n talot ovat merkittävä lisä. Kahdesta kerrostalosta suuremmassa viiden maanpäällisen kerroksen neljä ylintä kerrosta tehdään valuharkoista, kun taas alin maanpäällinen kerros ja kellarikerros ovat paikallavalettua betonia. Näin päästiin koko rakenteessa mahdollisimman kustannustehokkaaseen ratkaisuun.

Lammin Betonin myyntipäällikkö Akseli Mattilan mukaan rakenneteknisenä rajana valuharkkokerrostaloissa on kahdeksaa kerrosta vastaava korkeus.

”Mitoitettaessa otetaan huomioon ainoastaan harkon sisälle pumpattavan betonin osuus. Harkot siis toimivat muottina, ja lopputulos vastaa paikallavalurakennetta”, Mattila toteaa.

Työmaan näkökulmasta valuharkkoratkaisuun päätyminen merkitsi suurta helpotusta, koska runkorakentamisen logistiikka helpottui oleellisesti. Asia on helppo ymmärtää, kun ottaa huomioon, että vain noin tuhannen neliömetrin pihalle pitää saada mahtumaan kaksi kerrostaloa. Ja tilaa on jäätävä luonnollisesti myös muille töille ja yli 50 työntekijän kulkureiteille.

Havainnekuva: Lahdelma&Mahlamäki Arkkitehdit Oy