Ajankohtaista

Vattuniemestä Helsingin kiertotalouden suurpilotti

Helsingin kaupungin kiertotalouden klusteriohjelman tavoitteena on kirittää rakentamisen kiertotalouden mukaista liiketoimintaa ja luoda uusia innovaatioita alalla. Yksi ensimmäisistä toimenpiteistä on materiaalien kierron alustaekosysteemin konseptin ja kiertotalouden mukaisen toimintamallin kehittäminen Lauttasaaren Vattuniemen pilottihankkeessa.

Vattuniemessä puretaan 16 yksityisomisteista kiinteistöä, joista valtaosa on toimistorakennuksia. Niiden tilalle rakennetaan asuntoja noin 3 200 uudelle lauttasaarelaiselle. Tavoite on, että osa purettavasta materiaalista hyödynnettäisiin uudelleen rakentamisessa, mieluiten sellaisenaan.

– Vattuniemen hankkeesta on tarkoitus synnyttää toimintamalli, jota voidaan soveltaa muissakin vastaavissa kohteissa, toteaa projektipäällikkö Mira Jarkko Helsingin kaupungilta

Tiiliseinät kiertoon isoina paloina

SATOn omistama Heikkiläntie 10:n tiilijulkisivuinen toimistorakennus on yksi Vattuniemen purettavista kohteista. Hankekehityspäällikkö Kirsi Ojalan mukaan SATO lähti mukaan Vattuniemen kokeiluhankkeeseen ennen kaikkea oppimaan uutta ja kasvattamaan ymmärrystä kiertotaloudesta.

– Hankkeessa mukanaolosta voidaan saada hyötyjä, kun ympärillä on laaja-alainen asiantuntijaverkosto auttamassa ja sparraamassa eikä kaikkea tietoa tarvitse etsiä itse, Ojala toteaa.

Arkkitehtiylioppilas Salla Härkönen on laatinut luonnoksia purkuosien uudelleenkäytöstä Heikkiläntien uudishankkeen piharakennelmissa. Hän ideoi tiilijulkisivuratkaisun tanskalaisen ”resource rows”-hankkeen innoittamana (projektista kerrottu mm. Kivestä Muuraamalla -lehdessä 2/2018). Purkukohteen julkisivut irrotettiin suurikokoisina, elementtien tyyppisinä kappaleina, koska muurauslaastin lujuuden vuoksi tiiliä ei voitu irrottaa yksitellen.

Idealuonnoksissa purettavan kiinteistön tiiliseinä on irrotettu isoina paloina, joista on muokattu elementtejä leikkaamalla palat pienempiin osiin ja yhdistämällä osat taustabetoniin valamalla tai metallikehikolla.

– Tiilijulkisivun koepurusta ja purkuosien materiaalikokeista on käyty keskusteluita sekä tehty alustavia suunnitelmia toteutusmahdollisuuksista. Kevään aikana on tavoitteena selvittää tarkemmin, miten purkuosia voitaisiin hyödyntää, Ojala sanoo.

Katso laajempi artikkeli Kivestä Muuraamalla -lehdestä

Katso artikkeli Tanskan ”resurssitaloista” lehdestä 2/18