Ajankohtaista

Sairaalatyömaa monipuolinen haaste muurareille

Sairaaloissa muurattujen rakenteiden suhteellinen osuus on yleensä suuri – sekä toiminnallisista että teknisistä syistä. Sairaala- ja hoivatiloissa on oltava hyvä ääneneristys sekä luonnollisesti moitteeton sisäilman laatu – luotettavan kosteusteknisen toiminnan ja energiatehokkuuden lisäksi. Muuratut rakenteet täyttävät nämä perusvaatimukset erinomaisesti, kunhan kuhunkin rakenneosaan on valittu oikeanlainen tuote. Kun tämä toteutuu, nykyaikaisen sairaalan rakenteiden kestoikänä on sata vuotta realistinen tavoite.

Suuri osa nykyisistäkin, vuosikymmeniä sitten valmistuneista sairaaloista on rakenneteknisesti edelleen kelvollisessa kunnossa. Niistä moni on kuitenkin talo- ja sairaalatekniikaltaan sekä toiminnallisuudeltaan siinä määrin vanhentunut, että niiden hallinnoijan on pakko investoida joko isoon peruskorjaukseen tai uuteen sairaalaan.

– Meillä päätös oli uuden sairaalan rakentaminen. Perusparannus ei olisi kannattanut, koska rakennuksissa oli sisäilmaongelmia, ja huonekorkeudet eivät enää riittäneet nykyaikaisen talotekniikkaan. Lisäksi tilat oli suunniteltu oman aikansa toiminnallisesta näkökulmasta, kertoo Ahveniston sairaalan rakennuttajan, Kanta-Hämeen hyvinvointialueen projektijohtaja Jari Tirkkonen.

Muuraukset tarkasti ja oikeaan aikaan

Ahveniston sairaalan muurausurakka käynnistyi kesällä 2022 ja valmistuu kesällä 2023. Urakasta kokonaisuudessaan vastaa Muurausliike Sami Vanne Oy, joka on vastannut viime vuosina jokseenkin kaikista merkittävistä sairaalamuurauksista Suomessa. Isoilla työmailla on hioutunut hyväksi havaittu toimintatapa, jossa huolella mietityn työvaiheistuksen merkitys korostuu.

– Kaikkialla, missä rakenteiden läpi viedään talotekniikkaa, rakenteen pääsee viimeistelemään vasta, kun putkiasentajat ovat tehneet omat työnsä siinä kohdassa loppuun. Tällaisia jälkitöitä tehdään muuratuissa tekniikkakanavissa ja -kuiluissa, kertoo Kanta-Hämeen keskussairaalatyömaan muurausurakan työpäällikkö Santeri Kauppila.

Työmaan noin 30 000 muurattavaa seinäneliömetriä sisältävät lähes kaikkia muurattujen rakenteiden lajeja. Merkittävä osa rakenteista toteutetaan umpinaisista ja onteloilla varustetuista Kahi-harkoista, osassa käytetään valuharkkoja.

Tarkat erilaisten muuraustuotteiden määrät tulevat tarkistetuiksi ja tilatuiksi vasta työmaalla. Tällä työmaalla tyypillisessä väliseinärakenteessa seinän alaosa tehdään umpinaisesta Kahi-harkosta ja yläosa talotekniikan takia ontelolla varustetusta Kahista.

– Käytännössä on järkevää määritellä vasta työkohteessa se, kuinka paljon ja mihin mitäkin tuotetta kannattaa tilata, koska suunnitelmissa esitetyt määrät ovat viitteellisiä. Oleellista on logistiikan hallinta, jonka olemme ulkoistaneet logistiikkaurakoitsijalle. Meiltä toki tulee lähtötiedot tarkkoine määrineen ja puolen tunnin tarkkuudella asetettuine aikatauluineen, kertoo Muurausliike Sami Vanne Oy:n perustaja ja hankintajohtaja Sami Vanne. 

Lue laajempi artikkeli Kivestä Muuraamalla -lehdestä alla