Ajankohtaista

Vastuullisiksi suunnitellut

Lammi Kivitalot järjesti loppuvuodesta 2022 arkkitehdeille, rakennusarkkitehdeille ja alan opiskelijoille suunnatun Kivitalon suunnittelukilpailun jo toista kertaa. Kilpailussa etsittiin kivitalon vastuullisia muotoja kahdessa kategoriassa: kustannus- ja materiaalitehokas kivitalo sekä vähähiilinen ja energiaomavarainen kivitalo. Tarkoituksena oli suunnitella materiaalien käytöltään, mitoitukseltaan ja tilaratkaisuiltaan mahdollisimman kustannustehokas ja järkevä Lammi Harkoilla toteutettu omakotitalo.

Kilpailuun tuli kaikkiaan 42 kilpailuehdotusta, joista tuomaristo valitsemat kolme parasta palkittiin.

Korkeatasoinen kilpailu tuotti Lammin Ideakirjaan kolme upeaa talomallia, joissa yhdistyvät kestävät tulevaisuuden arvot, kiinnostava arkkitehtuuri sekä suomalaisen pientalorakentajan toiveet. Jokainen suunnittelija on tehnyt poikkeuksellisen inspiroivan pohjaratkaisun, johon tulevan asukkaan on helppo visioida myös mahdolliset omat toiveensa. Jokainen uusista malleista täydentää Lammin aiempaa mallivalikoimaa. Erityisesti mallisto kasvaa klassisen tyylikkäillä, kustannustehokkailla ratkaisuilla.

Kilpailun tuomaristo arvioi töitä niin arkkitehtuurin, rakenteiden kuin pohjaratkaisujenkin näkökulmista. Lammin edustaja ja tuomariston puheenjohtaja Markus Inkiläinen pitää suunnittelukilpailua hyvänä tapana etsiä uusia vastuullisia talomalleja. Vähähiilisessä rakentamisessa huomioidaan erityisesti rakennusosien materiaalit ja alkuperä, rakennuksen mahdollisimman pitkä elinkaari, sekä energiatehokkuus. Energiatehokkuuden parantaminen on yksi rakentamisen tehokkaimpia keinoja hillitä päästöjä. Hyvällä suunnittelulla on valtava vaikutus kivitalon vastuullisuuteen.

Katso artikkeli Kivestä Muuraamalla -lehdestä alla: