Kerrostalot

Asunto Oy Töölön Castellum, Helsinki

EKE-Rakennus Oy:n toteuttama Asunto Oy Töölön Castellum, Helsinki onkin ensimmäinen näin iso poroton-kennoharkoilla toteutettu kokonaisuus Suomessa. Kerros- ja pientaloja sekä julkisia rakennuksia on jo lukuisia eri puolilla maata.

Kortteli sijaitsee keskeisellä paikalla, vilkkaan Topeliuksenkadun varrella. Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy vastasi korttelin arkkitehtisuunnittelusta. Heille suunnittelun tavoitteet olivat selvät.

– Halusimme sovittaa ajattoman ja hillityn arkkitehtuurin huolellisesti merkittävään kaupunkiympäristöön. Ahdas, korttelin keskustaa kohden kapeneva tontti tuotti haasteita, ja rakennukset onkin sovitettu paikkaan tarkasti. Kiinnitimme erityistä huomiota myös asuntopohjiin ja asumisratkaisuihin, kertoo arkkitehti SAFA Kirsi Korhonen.

Kennoharkko antaa mahdollisuuksia

Korttelin kolmesta asuintalosta yksi on kahdeksankerroksinen ja kaksi neljäkerroksisia. Kaavan mukaan julkisivujen tulee olla paikalla muurattuja ja rapattuja.

– Paikalla muuratut ulkoseinät noudattavat vanhan rakennuskannan rakennustapaa ja sopivat kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen rakennettuun ympäristöön. Kaavaan perustuen totesimme, että kennotiiliharkko oli paikkaan ja lähtökohtiin sopiva ratkaisu. Se oli myös järkevä toteutustapa ahtaalla tontilla, Korhonen toteaa.

Korhosella ja Penttisellä oli jo aikaisempaa kokemusta kennotiiliharkoista pientalojen suunnittelussa. – Se on mielenkiintoinen materiaali, joka antaa elementtirakentamiseen verrattuna erilaiset, laajemmat mahdollisuudet detaljoinneille, Korhonen toteaa.

– Kennotiilirakentamisella on pitkät perinteet Euroopassa, erityisesti Saksassa. Rakenteelliset ratkaisut on sovitettu myös Suomen olosuhteisiin aikaisemmissa kohteissa, Wienerbergerin tekninen asiantuntija Antti Taivalkangas toteaa. Kennoharkko toimii kosteutta ja lämpöä tasaavana rakenteena. Se on yksi suuri syy siihen, miksi harkko valitaan runkomateriaaliksi.

– Tiili on esteettisesti kestävä materiaali. Massiivinen kivimuuri on rakenteena terve ja pitkäikäinen. Paikallarakentamisen kulttuuria tulisikin edistää, ja kennoharkkotiili sopii siihen hyvin, Korhonen toteaa.

Asunto Oy Töölön Castellum, Helsinki

Topeliuksenkatu 16, Helsinki

– Rakennuttaja: EKE-Rakennus Oy

– Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy

– Rakennesuunnittelu. Sitowise Oy

– Runkourakoitsija: Nurmijärven Muurarit

– Runkorakenne: Wienerbergerin Poroton-kennotiiliharkko 490 mm

– Rakennusaika: 10/21–9/23

– 3 taloa, Herttua, Välskäri ja Paroni

– Yhteensä 61 asuntoa

– Asuntokoot 36 m² yksiöistä 4-5h 128 m² huoneistoihin

– 2 liiketilaa, pysäköintihalli, hyvät yhteiset tilat

– Oma tontti