Ajankohtaista

Kevytrappaus uudisti vanhan koulun sisäpinnat

Yli 90-vuotias Väinölän peruskoulu Helsingin Käpylässä avataan vuoden 2024 alkupuolella perusteellisen korjausurakan jälkeen. Sisäilman laadun parantamisen lisäksi myös rakennuksen julkisivu ja sisäseinäpinnat ehostuvat uudenveroisiksi. Sisäpinnoissa ratkaisuna on kevytrappaus, jonka etuna on se, että yhdellä rappaustuotteella saadaan valmis pintarakenne.

Oikein toteutetut muuratut rakenteet ovat tunnetusti pitkäikäisiä. Toisaalta aikanaan tehdyn työn viimeistelyn laatu vaihtelee, mikä toisinaan ilmenee syvyyssuuntaisia poikkeamia tuottaneina epätarkkuuksina mitoissa. Rappauksia uusittaessa tällä on huomattava vaikutus rappauslaastin menekkiin ja myös rappaustyön tehokkuuteen.

– Vaikka hyvään työn jälkeen tähdättäessä ei mennä nopeus edellä, on selvää, että tehokkuuteen on pyrittävä. Kun on hyvä tuote ja osaavat tekijät, laadukas lopputulos on saavutettavissa lyhyessäkin asennusajassa, pohtii Väinölän koulun rappausurakoitsijan Robert Rakentajat Oy:n edustaja Matti Kuokkanen.

Kuokkanen korostaa myös logistiikan keskeistä merkitystä urakan tuottavuuden osatekijänä. Kun rappausrakenne on toteutettavissa vain yhdellä tuotteella valmiiksi, säästyy hänen mukaansa jopa viidennes rappaustyön kokonaiskustannuksista.

Kerralla valmis rappausrakenne

Perinteisessä rappaustekniikassa lopullinen rakenne koostuu useista rappauskerroksista, joista kussakin käytetään toisistaan poikkeavia rappauslaasteja. Kun vanha rappaus korvataan uudella, on aiemmin tarvittu kolme eri työvaiheissa toteutettavaa rappauskerrosta: tartuntarappaus, täyttörappaus ja pintarappaus.

– Kevytrappauksen idea on se, että nämä kolme eri työvaiheissa toteutettavaa rappauskerrosta ovat korvattavissa kerralla valmiin rakenteen tuottavalla yhdellä rappauksella. Tämä perustuu siihen, että kerralla pintaan ruiskutettavan rappauksen määrä voi kevytrappauksessa olla moninkertainen, toteaa Fescon Oy:n tuotepäällikkö Keijo Neffling.

Kevytrappaus poikkeaa perinteisestä myös siinä, että vettä tarvitaan huomattavasti vähemmän. Tämä lyhentää rakenteen kuivumisnopeutta ja siten nopeuttaa työprosessia. Väinölän koululla kaikkiaan 2 000 neliömetrin suuruinen sisäseinäpinta-ala tuli rapatuksi kevytrappaustekniikalla vain noin viidessä kuukaudessa perinteisellä tekniikalla kuluvan runsaan puolen vuoden asemesta.

Teksti: Vesa Tompuri, Kuvat: Fescon ja Helsingin kaupunginmuseo

Lue koko artikkeli Kivestä Muuraamalla -lehdestä alta