Ajankohtaista

Innovatiivinen julkisivu tiililaatalla

Espoon Olariin valmistui kesällä 2023 kerrostalokohde, jossa tiililaatoilla on toteutettu arkkitehtonisesti näyttävä ja teknisesti uudentyyppinen julkisivu. 

Rakennusosakeyhtiö Hartela, nykyinen Hartela Etelä-Suomi Oy, oli hankkinut Olarista tontin, jonka käyttö asuinrakentamiseen vaati kaavamuutoksen. Sen valmistelu vei vuosia.

– Hankekehitysvaihe oli haastava, koska jo silloin oli alustavasti ratkaistava, miten toteuttaa hyväksyttävä julkisivu. Perinteinen sandwich-elementti ei tullut kysymykseen kaupunkikuvallisesti, oli mietittävä muita vaihtoehtoja, kertoo hankekehityspäällikkö Matti Suonio Hartelalta.

Tiili oli käytännössä ainoa hyväksyttävä vaihtoehto julkisivuun ja oli pohdittava, miten se toteutetaan. Paikallamuuraus olisi luonnollisesti ollut sopiva, mutta maaston muodoista johtuvat rajoitukset ja vaikeasti varmistettava asennusten turvallisuus olivat esteenä valinnalle.

Hartelalla syntyi aloite tiililaattojen yhdistämisestä julkisivuelementtiin jo tehtaalla. Se oli uutta myös elementtivalmistajan näkökulmasta, ja vaati ratkaisun testaamista.

– Tuotannon näkökulmasta oli oleellista, että tiilien mittatoleranssit saatiin täsmäämään kohteen monimuotoisen tiilirasterin kanssa. Valmistuksen aikana tehtiinkin tiivistä yhteistyötä tiililaattatoimittajan kanssa, ja osa tiililaatoista valmistettiin jopa täysin mittatarkkoina ilman toleransseja, kertoo Lujabetonin aluemyyntipäällikkö Aaro Forss.

Tiililaattoja poikittain, pitkittäin ja eri tasoihin

Lisähaastetta syntyi tiililaattojen monimuotoisuudesta ja niiden sijainnin vaihtelusta julkisivussa. Osa laatoista sijoitettiin poikittain ja osa pitkittäin julkisivuelementtiin, ja lisäksi niitä asennettiin syvyyssuunnassa useaan eri tasoon. Elementtien pinta-ala vaihteli 5–20 neliömetrin välillä, ja painoa tiililaattaelementeillä oli maksimissaan noin 11 tonnia.

Wienerberger toimitti Lujabetonin tehtaalle viittä eriväristä tiililaattaa, joiden toleranssit oli sovittava tavallista tiukemmiksi. Julkisivuilla käytettiin kahta erisyvyistä tiililaattaa niin, että osa laatoista työntyi muita ulommas.

– Tällaisesta ei ollut tuotannossa aiempaa kokemusta, mutta päätimme kokeilla. Haastetta riitti, mutta lopputulos on meidänkin näkökulmastamme erittäin onnistunut, Forss kertoo.

Tiililaattojen kiinnittämisen lisäksi myös ikkunat kittauksineen ja pellityksineen sekä talotekniset läpiviennit toteutettiin etukäteen elementtitehtaalla. Näin saatiin minimoiduksi työmaalla tehtävien töiden määrä, mikä oli järkevää sekä kustannustehokkuuden että ennen kaikkea turvallisuuden kannalta.

Lue koko artikkeli Kivestä Muuraamalla -lehdestä alta!