Ajankohtaista

Kallioon nousi Suomen korkein harkkokerrostalo

Helsingin Kallioon valmistui lokakuussa 2023 valuharkkorakenteinen kerrostalo yli satavuotiaan kerrostalon kylkeen. Lammin Betonin kehittämä harkkotekniikka mahdollisti rakentamisen paikkaan, johon ei nosturikalustolla ollut asiaa.

Kallion kerrostalokorttelien sisäpihat ovat niin avaria, että sinne mahtuu kokonainen kerrostalo. As Oy Helsinginkatu 17 omisti vanhan kerrostalonsa vierestä kallioisen tontin, joka pitkään oli rakentamaton kallioisuutensa vuoksi. Asemakaavan muutos mahdollisti kallioiselle alueelle uuden tontin muodostamisen sekä kerrostalorakentamisen, mikä lopulta toteutui YIT:n omaperusteisena asuinrakennushankkeena.

Suunnitteluprosessin alussa tarkasteltavana oli vaihtoehto, jossa rakennuksen runko julkisivuineen koostuisi betonielementeistä. Tämä vaihtoehto oli kuitenkin pian hylättävä muun muassa siksi, ettei tarvittavaa nosturikalustoa olisi käytännössä saatu mahtumaan nostojen kannalta otolliseen paikkaan. Lisäksi ainoa logistinen reitti maanpinnan tasossa on ahdas porttikäytävä.

– Sekä kaupunkikuvallisesti että toteutettavuuden kannalta parhaaksi ratkaisuksi osoittautui rapattu julkisivu ja kantava valuharkkorakenteinen ulkoseinä, toteaa kohteen pääsuunnittelija, arkkitehti Juha-Pekka Tuomainen Arkk’idea Oy:stä.

Kotimainen harkko varma valinta

Työmaan edettyä runkovaiheeseen rakennusmateriaalien markkinoilla vallitsi suuri epävarmuus. Venäjän hyökättyä Ukrainaan erityisesti teräksen hinta oli noussut pilviin, ja saatavuus korkeaankin hintaan oli epävarmaa.

– Tätäkin taustaa vasten oli onnekasta, että käytettävissä oli kohteeseen erittäin hyvin soveltuva harkkotekniikkaan pohjautuva runkoratkaisu. Kotimaassa valmistetulla tuotteella ei ollut toimitusaikaongelmia, eikä hinnassa vastaavaa epävarmuutta kuin esimerkiksi tuontiteräksellä, toteaa työpäällikkö Antti Tölkkö YIT:stä.  

Lammin Betonin kehittämä, valuharkkotekniikkaan perustuva Kuorikivi osoittautui tässä kohteessa optimaaliseksi ratkaisuksi. Runkovaihe eteni tehokkaasti. Kukin kerros on saatu valmiiksi noin neljässä viikossa eli 20 työvuorossa.

Valuharkko antoi mahdollisuuden myös laadukkaaseen arkkitehtuuriin, ja tätä mahdollisuutta kohteessa on käytetty. Kantava valuharkkoseinä muodosti myös hyvän rappausalustan.

Lue koko artikkeli Kivestä Muuraamalla -lehdestä alta!