Ajankohtaista

Näin korjataan arvorakennusten rappaukset

Ensi vuoden alusta voimaan astuva rakentamislaki nostaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset suojeltujen rakennusten rinnalle. Niiden molempien julkisivujen korjaaminen luokitellaan vähintään vaativaksi hankkeeksi. Tämä vaikuttaa korjauksen lupaehtoihin sekä suunnittelijoilta ja toteuttajilta vaadittaviin pätevyyksiin.

Miten rappauksen korjauksessa onnistutaan? Saint-Gobain Finlandin suunnittelijapalvelun Vesa Räsänen neuvoo.

– Kuntotutkimuksessa kannattaa selvittää vanhojen laastien ja pinnoitteiden koostumus. Paikkakorjauksessa käytetään koostumukseltaan ja ominaisuuksiltaan vastaavia tuotteita. Näin korjattu kohta toimii jatkossa kuten muukin julkisivu, Vesa Räsänen aloittaa.

– Betoni ja kovaksi poltettu tiilialusta vaativat usein alkuperäistä sementtisemmän tartuntalaastin, jotta tartunta pysyy. Kevytbetonin ja puualustan rappauksessa on käytettävä aina verkotusta, jotta rappauspinta ei halkeile. Uudempia pinnoitteita käytettäessä on huomioitava myös niiden lujuusvaatimukset ja vesihöyrynläpäisevyyden vaatimukset rappausalustalle.

– Selkeintä on käyttää kohteessa yhden rappauslaastivalmistajan suosittelemaa kokonaisratkaisua. Tällöin vastuu kokonaisuuden toimivuudesta on selvä.

– Rappausratkaisun hankintahinnan lisäksi kannattaa huomioida ratkaisun käyttöikä ja huoltokustannukset. Ilmastonmuutoskin vaikuttaa ratkaisujen toimivuuteen. Punajäkälä pitää kalkista, levät ja homeet viihtyvät märillä julkisivupinnoilla.

Riskit hallintaan

Vesa Räsäsen mukaan tilaajalle riskittömin tapa hoitaa arvorakennuksen julkisivun korjaus on kilpailuttaa kohde myös suunnittelun ja luvan sisältävänä kokonaisurakkana. – Silloin urakoitsija vastaa siitä, että haluttu lopputulos saavutetaan. Tällöin talon omistajan ei tarvitse murehtia, mitä kaikkea matkan varrella tulee vastaan, Räsänen toteaa.

– Toinen toimiva tapa on käyttää riittävän kokenutta projektipäällikköä, arkkitehtia ja rakennesuunnittelijaa, joilla on näyttöjä vastaavien kohteiden onnistuneesta hoitamisesta. Parhaat rappaustekniikat ja työtavat vaihtelevat kohdekohtaisesti.

Perinnejulkisivun korjaus palautti 1920-luvun loiston

Vuonna 1928 valmistuneen Asunto Oy Euran julkisivuun oli vuosikymmenten aikana tehty ”modernisoivia muutoksia”. Pari vuotta sitten tehty julkisivun peruskorjauksessa saatiin palautettua talon alkuperäinen arkkitehtuuri, ilme ja tunnelma.

Perusorjaus oli lopputulokseltaan niin onnistunut, että se voitti Julkisivuremontti 2023 -kilpailun. Raadin mukaan kokonaisvaltainen korjaushanke suunniteltiin huolellisesti ja siihen saatiin erinomaisesti perinnekorjauksen hallitsevat suunnittelijat ja urakoitsija. Aarno Insinööritoimisto vastasi hankkeen projektinjohdosta, rakennesuunnittelusta ja valvonnasta.

Rapatun julkisivun, ikkunoiden ja vesikaton korjaustavat oli sovitettava Sr-2-suojelumerkintään. Urakoitsijalta julkisivurappauksen toteuttaminen edellytti vankkaa 1920-luvulle tyypillistä rappausosaamista. Peruskorjauksen pääurakoitsijana toimi Consti Korjausrakentaminen Oy.

Lu laajempi artikkeli Kivestä Muuraamalla -lehdestä alta!