Suunnitteluohjeet

Harkkokäsikirja

Uudessa harkkokäsikirjassa esitellään harkkoja rakennusmateriaalina, hankkeen suunnittelua ja läpivientiä sekä ohjeita harkkorakentamiseen.

Ympäristöystävällisen kivitalon suunnittelu

Tämän raportin tarkoitus on tuoda ymmärrettävää, objektiivista ja numeerista ympäristötietoa betonirakennuksia suunnitteleville, rakennuttaville ja urakoiville tahoille.

Kivitalojen ääneneristys

Tässä julkaisussa on pyritty mahdollisimman selkeällä tavalla kuvaamaan ääntä ja sen ominaisuuksia rakennuksessa sekä erilaisten rakenteiden ja rakennusten ääniteknisiä ominaisuuksia.

Kivitalon energiatehokkuus

Muuratut rakenteet ovat ominaisuuksiltaan erinomaisia rakennettaessa vähän energiaa kuluttavia rakennuksia. Kivimateriaalit säästävät massiivisuutensa ansiosta sekä lämmitys- että jäähdytysenergiaa.

Passiivienergiatalo harkoista – LVI-tekniikan ratkaisumallit ja suunnitteluohje

Tässä raportissa esitetään perusteita, suunnitteluohjeita ja ratkaisumalleja harkkorakenteisen passiivienergiatalon rakentamiseksi. Lähtökohtana on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto.

Ilmanvaihtolämmityksen ja –viilennyksen mallisuunnitelma

Tässä raportissa esitetään energiatehokkaan pientalon ilmanvaihtojärjestelmän mallisuunnitelma.