Julkaisut

Suunnitteluohjeet

Harkkokäsikirja

Uudessa harkkokäsikirjassa esitellään harkkoja rakennusmateriaalina, hankkeen suunnittelua ja läpivientiä sekä ohjeita harkkorakentamiseen.

Lataa julkaisu (pdf)

Ympäristö- ystävällisen kivitalon suunnittelu

Tämän raportin tarkoitus on tuoda ymmärrettävää, objektiivista ja numeerista ympäristötietoa betonirakennuksia suunnitteleville, rakennuttaville ja urakoiville tahoille.

Lataa julkaisu (pdf)