Asuminen kivitalossa

Pienrakentajan_betoniopas_2011_kivitalo rakennushankkeena