Harkot

Säteilyltä suojaava raskasbetoni-harkko

Lakan Betoni on kehittänyt raskasbetoniharkon käytettäväksi säteilyä estävissä ala-, väli-, yläpohja- ja seinärakenteissa sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Harkon betonimassan kuivatiheys on 3 800 kg/m3, mikä on noin 1 500 kg /m3 enemmän kuin normaalissa valmisbetonissa. Harkkomassan suuren tiheyden ansiosta harkot suojaavat säteilyltäparemmin kuin normaali betoni. Raskasbetoniharkoilla rakenteista voidaan tehdä ohuempia, jolloin huonetilaa saadaan lisää tehokkaaseen käyttöön.

Raskasbetoniharkon kehittämisessä tutkittiin harkolle monia eri kokoja ja päädyttiin kokoon 150x150x200 mm. Yksi harkko painaa 17,5 kiloa.

– Haastavinta kehitystyössä oli harkon ympäri olevien ponttien pyöreä aaltomainen muoto. Tämä todettiin parhaaksi muodoksi säteilyä vastaan. Näin saatiin harkkojen välille mahdollisimman tiivis sauma, mutta laastillekin jää sopivasti tilaa, sanoo Lakan Betonin projekti- ja tuotekehitysinsinööri Jussi Kakkonen.

Ympäriponttaus nopeuttaa muurausta ja tukevoittaa rakennetta. Pontit toimivat muurauksen ohjurina ja piilosauman ansiosta seinään ei jää näkyviä laastisaumoja. Harkot voi asentaa ilman pystylaastia.

Raskasbetoniharkot valmistetaan valvotuissa olosuhteissa maakosteasta betonimassasta tuotekoneella valumuottiin tiivistäen. Tämä takaa harkkojen mittatarkkuuden ja tasalaatuisuuden. Ohutsaumamuuratun harkkorakenteen kuivumisaika työmaalla on merkittävästi lyhyempi verrattuna paikallavaluun.