Nykykaupungit hiilinieluja

Arvioiden mukaan sementin valmistuksesta syntyvät päästöt muodostavat noin viisi prosenttia kaikista maailman hiilidioksidipäästöistä. On pidetty lähes selvänä, että sementtiteollisuus on yksi pahimmista ilmakehän hiilidioksidin lähteistä.
Kansainvälinen tutkimus esittää asiasta lähes päinvastaisen tulkinnan. Sen mukaan nykykaupungit ovat merkittävä, laskelmissa laiminlyöty hiilinielu.

Lue lisää Nykykaupungit hiilinieluja

Tiilijulkisivu vähentää CO2-päästöjä ja säästää energiaa käytön aikana

Tiili vähentää julkisivumateriaalina CO2-päästöjä rakennuksen käytön aikana, ilmenee Bionova Consultingin tutkimuksesta, jossa selvitettiin tiilen ympäristövaikutusta rakentamisessa. Tutkimuksen tilaaja on Suomen tiiliteollisuusliitto. Rakennuksen elinkaarta tarkasteltaessa tiiliseinän valmistuksen aiheuttama päästömäärä jää alle prosenttiin 100 vuoden kokonaispäästöistä. Lisäksi tiilijulkisivu varaa energiaa ja vähentää näin rakennuksen käytönaikaisia päästöjä. – Tiiliseinän valmistuksessa ja rakentamisessa syntyviä CO2-päästöjä vastaavat päästösäästöt saavutetaan keskimäärin… Lue lisää Tiilijulkisivu vähentää CO2-päästöjä ja säästää energiaa käytön aikana

Tiilijulkisivun valmistuksen ja elinkaaren kasvihuonekaasupäästövaikutukset

Tiili vähentää julkisivumateriaalina CO2-päästöjä rakennuksen käytön aikana, ilmenee Bionova Consultingin tutkimuksesta, jossa selvitettiin tiilen ympäristövaikutusta rakentamisessa. Tutkimuksen tilaaja on Suomen tiiliteollisuusliitto. Tutkimuksessa selvitettiin tiilijulkisivun ympäristö- ja energiatehokkuusnäkökulmaa rakennuksen koko elinkaaren aikana. Tutkimuksen pohjana käytettiin Poriin rakennettua Porin DiaVilla -palvelukerrostaloa, sekä aineistoa useista aiemmin tehdyistä tutkimuksista. Tutkimuksessa DiaVillan julkisivun päästöosuudeksi 50 vuoden elinkaaritarkastelussa saatiin n. 1,4… Lue lisää Tiilijulkisivun valmistuksen ja elinkaaren kasvihuonekaasupäästövaikutukset