Ajankohtaista

Tiilijulkisivu vähentää CO2-päästöjä ja säästää energiaa käytön aikana

Tiili vähentää julkisivumateriaalina CO2-päästöjä rakennuksen käytön aikana, ilmenee Bionova Consultingin tutkimuksesta, jossa selvitettiin tiilen ympäristövaikutusta rakentamisessa. Tutkimuksen tilaaja on Suomen tiiliteollisuusliitto.

Rakennuksen elinkaarta tarkasteltaessa tiiliseinän valmistuksen aiheuttama päästömäärä jää alle prosenttiin 100 vuoden kokonaispäästöistä. Lisäksi tiilijulkisivu varaa energiaa ja vähentää näin rakennuksen käytönaikaisia päästöjä.

– Tiiliseinän valmistuksessa ja rakentamisessa syntyviä CO2-päästöjä vastaavat päästösäästöt saavutetaan keskimäärin 58 vuodessa, sanoo tutkimuksesta vastanneen Bionova Consultingin toimitusjohtaja Panu Pasanen Tämän jälkeen syntyvät päästövähenemät ovat pelkkää säästöä.

Tutkimuksessa selvitettiin tiilijulkisivun ympäristö- ja energiatehokkuusnäkökulmaa rakennuksen koko elinkaaren aikana. Tutkimuksen pohjana käytettiin Poriin rakennettua Porin DiaVilla -palvelukerrostaloa, sekä aineistoa useista aiemmin tehdyistä tutkimuksista. Tutkimuksessa DiaVillan julkisivun päästöosuudeksi 50 vuoden elinkaaritarkastelussa saatiin n. 1,4 % ja sadan vuoden aikajaksolla n. 0,8 %.

Tutkimuksesta ilmeni myös, että tiilen lämmönvarausominaisuudesta johtuen tiilijulkisivun takana olevan ilmaraon lämpötila on lämmityskaudella keskimäärin noin asteen verran ulkolämpötilaa korkeampi. Tällä on merkitystä sekä rakennuksen energiankulutukseen että sen päästöihin elinkaaren aikana.

– Kun otetaan huomioon tiilen pitkäaikaiskestävyys, vähäinen huollon tarve sekä sen energiaa säästävät ominaisuudet, on tiili sekä energiankulutuksen että ilmaston kannalta erinomainen materiaali, kertoo Juha Karilainen Suomen Tiiliteollisuusliitosta.

Vaikka tiilien valmistuksessa syntyykin päästöjä, on niiden osuus Suomen kokonaispäästömäärästä vain alle 0,04 %.

– Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että poltettu tiili on vähäpäästöinen ja energiaa säästävä julkisivumateriaali. Kun tiili tunnetaan lisäksi pitkäikäisenä ja vähän huoltoa vaativana julkisivumateriaalina, on se myös yksi varteenotettava materiaali vähähiilisiä alueita kaavoitettaessa, toteaa Karilainen. Tiilijulkisivuhan kestää parhaimmillaan vuosisatoja.

Kuvat ja linkki tutkimukseen:

Lisätietoja:

Tutkimus/Bionova Consulting  – Panu Pasanen – panu.pasanen@bionova.fi –  p. 044 2871 722

Tiiliteollisuusliitto – Juha Karilainen – juha.karilainen@wienerberger.com – p. 0400 425 23