Ajankohtaista

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös julkisivuihin

Ilmastonmuutos lisää Suomessa julkisivuja rasittavia voimakkaita sateita ja tuulia sekä jäätymis-sulamissyklien määrää, kun lämpötila vaihtelee talvisin enemmän nollan molemmin puolin.

Ilmatieteen laitos on ollut mukana laatimassa Ilmasto-opas.fi -sivustoa, jossa kerrotaan Suomen muuttuvasta ilmastosta. Suomen keskilämpötila on noussut yli kaksi astetta 1800-luvun puolivälistä, ja joulukuussa lämpeneminen on ollut lähes viisi astetta. Ilmastomallien perusteella kasvun arvioidaan jatkuvan tällä vuosisadalla usealla asteella.