Kerrostalot

As Oy Helsingin Bysa ja Haso Sandis, Helsingin Jätkäsaari

Helsingin Jätkäsaaressa kahden kerrostalon Bysa & Sandis -asuinkohteen julkisivuissa sovellettiin sutimestarin menetelmää, joka sekä elävöitti julkisivua että tasoitti rinnakkaisten, keskenään eri menetelmillä toteutettujen tiilijulkisivujen eroja.Tämä ikivanha muurausmenetelmä on kokenut viimeaikaisessa kaupunkirakentamisessa uuden nousun.

Vuonna 2017 Helsingin Jätkäsaareen valmistuneessa Bysa & Sandis -asuinkohteen julkisivuissa on kahta erilaista tiilirakennetta: tiililaattaa ja paikalla muurattua tiiltä. Molemmissa sovellettiin sutimestarin menetelmää. Tässä Välimeren maissakin tavallisessa menetelmässä saumasta pursuva ”ylijäämä” levitetään myös tiilien päälle sen sijaan, että se poistettaisiin ja julkisivu siistittäisiin saumaraudalla. Elementtijulkisivujen jälkisaumauksessa tiilipinnalle haetaan vastaava ilme.  

Sutimestarin menetelmässä osa samasta laastista, jolla tiilivarvit saumataan, jää julkisivun pintaan. Koska Jätkäsaaressa kaupunginosan merellisyyden vuoksi säärasitukset ovat suuret, julkisivun pintaan jäävän laastin säänkestävyyden on oltava erityisen hyvä. Heavy-tiivislaastiksi nimettyä tuotetta valmistetaan Fesconin Hyvinkään tehtaalla. Laasti sisältää tehtaalla lisättyä hydrofobista ainetta, jonka ansiosta vesi ei pääse tunkeutumaan laastin sisään. Tämä vähentää huomattavasti laastiin kohdistuvaa kosteusrasitusta, jolloin rapautumisriski pienenee.

As Oy Helsingin Bysa ja Haso Sandis, Helsingin Jätkäsaari

  • Rakennuttaja: ATT
  • Arkkitehtisuunnittelu: JKMM Arkkitehdit
  • Pääurakoitsija: Skanska Talonrakennus Oy
  • Julkisivumuuraukset: EJ Muuraus Oy
  • Bysassa 67 Hitas-omistusasuntoa ja Sandiksessa 77 asumisoikeusasuntoa
  • Rakennusaika: syys 2015 – syys 2017