Harkot

Turun Kurjenlinnan alue

Kurjenlinnan alueella Turun keskustan kupeessa vanhat täystiiliset kiinteistöt muutetaan pieteetillä asunnoiksi ja toimistotiloiksi.Turkulainen Vuokrakartio Oy kunnostaa vanhoja sairaalarakennuksia uuteen käyttöön. Hankkeessa kunnioitetaan perinteitä: massiivitiilirakenteet säilytettiin ja uudet ulkoseinärakenteet muurattiin keraamisilla Poroton-kennoharkoilla.

Kurjenlinnan noin 2,7 hehtaarin laajuinen alue on todellinen helmi – rakennustaiteellisesti ja sosiaalihistoriallisesti arvokas kokonaisuus. Kurjenlinnan vanhat rakennukset oli merkitty asemakaavassa säilytettäväksi. Läpikotaisin kunnostettaviin rakennuksiin tulee niin eri kokoisia vuokra-asuntoja kuin toimistotilojakin. Ensimmäiset vuokra-asunnot valmistuivat kesällä 2020 ja loput lokakuun loppuun mennessä. Toimistotilat ovat valmiina syksyllä.

Vanhat rakennukset kunnostetaan ulkoasultaan alkuperäiseen loistoonsa, mutta asunnot ja toimistotilat toteutetaan luonnollisestikin uusimmalla tekniikalla.

Uudet rakenteet toteutettiin mahdollisimman alkuperäisen kaltaisilla materiaaleilla. Rakentamisajankohdan hengen mukaista poltettua tiiltä käytettiin myös väliseinärakenteissa, jotta rakenteista saataisiin täysin riskittömiä.

Alkuperäisen massiivitiilirungon kunto oli rakennuspalvelu J.Martti & Co Oy:n vastaavalle työnjohtajalle Tuomas Pramille iloinen yllätys.

Uutta ulkoseinää muurattaessa Kurjenlinnassa käytettiin Wienerbergerin keraamisia Poroton-kennoharkkoja, joilla saadaan vanhaa massiivitiilirakennetta vastaavat ominaisuudet. Rakenne täyttää sellaisenaan ulkoseiniltä vaadittavan 0,17 W/m2K -lämmöneristävyysvaatimuksen. 

Poroton-kennoharkko oli niin projektinjohtourakoitsijalle kuin muurausurakoitsijallekin uusi tuttavuus.

Käytössä myös Fesconin märkälaastijärjestelmä

Kurjenlinnan työmaalla oli käytössä myös Fesconin kehittämä uusi märkälaastijärjestelmä. Siinä märkälaasti valmistetaan työmaalla siilokalustolla sekä sitä varten kehitetyllä kypsytyssammiolla. Työmaalle toimitetaan Fesconin märkälaastisiilojärjestelmä sekä kalkkihiekkalaastia säkeissä. Työmaa voi itse valmistaa märkälaastia tarpeen mukaan. Uusi menetelmä puolittaa laastinsekoituksessa tarvittavan henkilötyömäärän. Työergonomia paranee lapioimisen vähenemisen vuoksi.

Aikataulutus sekä logistiikkakustannukset on helpommin hallittavissa, koska kalkkihiekkalaastisäkit voi säilöä työmaalla ja ottaa käyttöön tarpeen mukaan. Menetelmä vähentää myös kuljetuskustannuksia sekä -päästöjä, koska laastin mukana ei enää kuljeteta vettä, vaan se lisätään vasta työmaalla.

Kurjenlinnan sairaala-alueen kehittäminen/vanhojen sairaalarakennusten muuttaminen asuin- ja toimistokäyttöön

  • Aluekehittäjä:Vuokrakartio Oy
  • Projektinjohtourakka: Rakennuspalvelu J. Martti & Co Oy
  • Arkkitehtisuunnittelu: ARK Takala Oy
  • Muuraustyö: Rakennus Juhta Oy
  • Rappaustyö: Kiinteistömaalaus P. Järvinen ja Vakka-Suomen Rappauspalvelu Oy