Laastit

Laasteja valmistetaan useisiin eri käyttötarkoituksiin kuten tiilien ja harkkojen muuraukseen, rappauksiin, saumauksiin ja laatoituksiin. Lisäksi valmistetaan erikoislaasteja erilaisiin käyttötarkoituksiin kuten takkojen muurauksiin. Laastien ominaisuudet, kuten lujuus, tartunta, pakkasenkestävyys ja väri sekä levitettävyys, vaihtelevat varsin paljon käyttötarkoituksesta riippuen. Harkkojen ja väliseinälaattojen muurauksessa on viimevuosina yleistynyt ohutsaumamuuraus, jossa laasti muistuttaa liimaa. Laastin levitys tapahtuu työhön kehitetyillä erikoistyövälineillä. Ohutsaumamuurauksessa laastikerros on alle 5 mm.

Erilaiset laastityypit

Laastit luokitellaan sideaineensa perusteella kalkkilaasteihin, kalkkisementtilaasteihin, sementtilaasteihin ja muuraussementtilaasteihin. Muina raaka-aineina ovat yleensä hiekka ja vesi. Vanhimmat laastit olivat puhtaita kalkkilaasteja. Nykyisin valmistetaan käytännössä pelkästään niin sanottuja kuivalaasteja, joihin työmaalla sekoitetaan vain vesi.

Laastin valinta

Laastien koostumus ja ominaisuudet ovat valmistajan tuotekehityksen tulosta ja valinta tehdään yleensä valmistajan suositusten ja ohjeiden perusteella. Rappauslaastiyhdistelmät tulee valita saman valmistajan tuotteista. Eri valmistajien tuotteet saattavat erota niin, etteivät ne aina sovellu käytettäväksi yhdessä.

Tuotteita valmistavat

Kaikki
Laastit
Lisää artikkeleita