Laastit

Laastit ovat keskeinen ja välttämätön osa kivirakentamista. Niissä toteutuvat myös kaikki kivirakentamisen edut. Tuotteet ovat palamattomia ja kestävät kovetuttuaan hyvin kosteutta.

Laastit valmistetaan automatisoiduissa tuotantolaitoksissa ja valmistusprosessi on periaatteessa suhteellisen yksinkertainen. Oleellisinta on tuotteiden valmistusreseptit eli mitä raaka-aineita käytetään ja minkä verran – yksinkertaisimmissa tuotteissa saattaa olla vain muutama raaka-aine, kun taas monimutkaisimmissa lähes parikymmentä. Kaikki tuotteet ovat pitkällisen tuotekehityksen tuloksia ja monin tavoin testattuja.

Tuotekehityksen pääsuuntauksena on pyrkimys saada työ tekijälleen mahdollisimman yksinkertaiseksi, riskittömäksi ja nopeaksi. Laastien käyttäjän täytyy tietää, mitä ollaan tekemässä ja mitä tuotteelta käyttökohteessa vaaditaan kuten vaikkapa lujuus ja soveltuvuus ulkokäyttöön.

Laasteja valmistetaan useisiin eri käyttötarkoituksiin kuten tiilien ja harkkojen muuraukseen, rappauksiin, saumauksiin ja laatoituksiin. Lisäksi valmistetaan erikoislaasteja erilaisiin käyttötarkoituksiin kuten takkojen muurauksiin. Laastien ominaisuudet, kuten lujuus, tartunta, pakkasenkestävyys ja väri sekä levitettävyys, vaihtelevat varsin paljon käyttötarkoituksesta riippuen. Harkkojen ja väliseinälaattojen muurauksessa on viimevuosina yleistynyt ohutsaumamuuraus, jossa laasti muistuttaa liimaa. Laastin levitys tapahtuu työhön kehitetyillä erikoistyövälineillä. Ohutsaumamuurauksessa laastikerros on alle 5 mm.

Erilaiset laastityypit

Laastit luokitellaan sideaineensa perusteella kalkkilaasteihin, kalkkisementtilaasteihin, sementtilaasteihin ja muuraussementtilaasteihin. Muina raaka-aineina ovat yleensä hiekka ja vesi. Vanhimmat laastit olivat puhtaita kalkkilaasteja. Nykyisin valmistetaan käytännössä pelkästään niin sanottuja kuivalaasteja, joihin työmaalla sekoitetaan vain vesi.

Laastin valinta

Laastien koostumus ja ominaisuudet ovat valmistajan tuotekehityksen tulosta ja valinta tehdään yleensä valmistajan suositusten ja ohjeiden perusteella. Rappauslaastiyhdistelmät tulee valita saman valmistajan tuotteista. Eri valmistajien tuotteet saattavat erota niin, etteivät ne aina sovellu käytettäväksi yhdessä.

Tuotteita valmistavat

Kaikki
Laastit
Lisää artikkeleita