Laastit

Laastityypit

Kalkkilaasti

Kalkkilaasti on sammutetun kalkin, runkoaineen ja veden seos. Kalkit jaotellaan kovettumistapansa perusteella ilmakalkkeihin ja hydraulisiin kalkkeihin. Ilmakalkki saadaan polttamalla puhdasta kalsiitti-, dolomiittista kalsiitti- tai dolomiittikiveä. Ilmakalkki ei voi kovettua vedessä, vaan se reagoi kostean ilman hiilidioksidin kanssa eli se kovettuu karbonatisoitumalla.

Kalkkisementtilaasti

Kalkkisementtilaasteissa käytetään sideaineena ilmakalkin lisäksi sementtiä, joka toimii kosteuden vaikutuksesta kovettuvana osana. Laastin ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa kalkki- ja sementtimäärien suhdetta muuttamalla. Sementti parantaa laastin lujuutta ja säänkestävyyttä sekä lisää laastin kutistumaa ja heikentää työstettävyyttä erityisesti sementtimäärän ollessa suuri.

Sementtilaasti

Sementtilaastin sideaineena käytetään sementtiä tai muuraussementtiä ja se kovettuu sideaineen reagoidessa veden kanssa. Julkisivurappauksiin tarkoitetut tehdasvalmisteiset rappauslaastit ovat yleisesti polymeerimodifioituja.

Sementtilaastin kovettumisen kannalta on tärkeää, että siinä on varsinkin kovettumisen ensimmäisinä vuorokausina riittävästi vettä. Sementtilaastien kutistuminen riippuu muun muassa laastin kiviainesjakaumasta.

Sementtilaastin ominaisuuksia voidaan parantaa erilaisilla lisäaineilla ja kuiduilla, jotka vaikuttavat muun muassa laastin pakkasenkestävyyteen, työstettävyyteen ja vedenpidätyskykyyn sekä tartuntaominaisuuksiin.