Laastit

Laastien CE-merkintä

CE-merkintä on muuttunut 1.7.2013 pakolliseksi myös harmonisoidun tuotestandardin piirissä oleville laasteille. Rakennustuotteiden CE-merkinnällä valmistaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla.

Laastit merkitään seuraavien standardien mukaisesti:

SFS-EN 998-1
Laastien spesifikaatiot. Osa 1: Rappauslaastit ja tasoitteet

SFS-EN 998-2
Laastien spesifikaatiot. Osa 2: Muurauslaastit

SFS-EN 13279-1
Kipsipohjaiset sideaineet ja kipsilaastit

SFS-EN 13815
Kuituja sisältävät kipsilaastit

SFS-EN 15824
Orgaanisiin sideaineisiin pohjautuvat laastit