Ajankohtaista

Rakennusten energiankulutuksen vähentämisessä kestävä ja turvallinen kokonaisuus ratkaisee

Energiansäästöllä on keskeinen osa talonrakentamisen ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentämisessä. Kiinteistöjen osuus energiankulutuksesta on Suomessa noin 40 %, ja kasvihuonekaasupäästöistä noin 30 % aiheutuu rakennusten lämmityksestä sekä sähkönkulutuksesta.

Rakennuksen elinkaaren aikaisista päästöistä noin 10 % muodostuu rakentamisen ja loput noin 90 % asumisen ja korjaamisen aikana. Rakennusten kyvyllä hyödyntää käyttämänsä energia tehokkaammin sekä asumisen aikaisen energian tuotantomuodon päästöttömyydellä onkin suuri merkitys koko rakennuksen elinkaaren aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.

Ympäristömääräysten lähtökohtana on päästöjen vähentäminen. Tärkeimpänä edellytyksenä on rakennus, jonka käyttäminen on kaikilla tavoilla turvallista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n rakennusmateriaalien tuoteryhmäpäällikkö Tiina Suonion mukaan turvalliseen sekä energiatehokkaaseen lopputulokseen päästäkseen rakentajille pitää antaa vapaus etsiä sekä ympäristölle että yhteiskunnalle sopivia ratkaisuja.
– Kun alan luovuudelle jätetään tilaa, kustannustehokkaat teknologiat antavat päästöjen vähentämiseen paljon tehokkaammat mahdollisuudet kuin huonosti toimivat lyhytnäköiset ratkaisut, Tiina Suonio sanoo.

Ympäristöasioiden erityisasiantuntija Pekka Vuorinen Rakennustuoteteollisuus RTT ry:stä ei pidä yksittäisten rakennustuotteiden ympäristökuormituksen keskinäistä vertailua hyvänä ratkaisuna energiatehokkuuden parantamiseen.
– Ratkaisevaa on, miten tuote toimii osana kokonaisuutta rakennuksen elinkaaren aikana. Tärkeintä on, että energiatehokkuus ja tekninen toimivuus käyttöikään suhteutettuna on kestävää, Pekka Vuorinen sanoo.