Ajankohtaista

Rakennusten kosteusongelmien ehkäisemiseksi on käynnissä laaja tutkimushanke

Suomessa on käynnistynyt laaja hanke, jossa tutkitaan ilmastonmuutoksen ja lisäeristämisen rakennuksille aiheuttamia mahdollisia riskejä. Tavoitteena on ehkäistä kosteusongelmia ja löytää mahdollisimman laadukkaita ja turvallisia tapoja entistä energiatehokkaampien rakenteiden toteuttamiseksi.

FRAME-tutkimushanke keskittyy juuri niihin rakenteisiin, joissa suurimmat ongelmatkin oletettavasti ilmenevät. ”Ryömintätilaiset alapohjat, sisäpuolelta eristetyt massiivirakenteet ja tuuletetut yläpohjat ovat tärkeimpien joukossa”, kertoo toimialajohtaja Juha Luhanka Rakennusteollisuus RT:stä.

Hankkeessa tarkastellaan vaipparakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa, rakennusprosessin hallintaa, sisäilman olosuhteita ja laatua sekä LVI-järjestelmien toimintaa Suomen muuttuvassa ilmastossa. Lähes kolmivuotinen hanke käynnistyi viime vuoden lopulla, ja sen keskeiset tutkimustulokset valmistuvat vuoden 2011 lopussa.

”FRAME yhdistää alan parasta suomalaista ja kansainvälistä osaamista. Tutkimusosapuolina ovat Tampereen teknillinen yliopisto, Teknillinen korkeakoulu ja Ilmatieteen laitos. Ne tekevät hankkeessa yhteistyötä tutkimusalueeseen erikoistuneiden ulkomaisten yliopistojen kanssa”, Juha Luhanka selvittää.

Hankkeen tilaajina ja päärahoittajina ovat ympäristöministeriö, Tekes sekä alan teollisuuden etujärjestöt: Rakennusteollisuus RT:hen kuuluvat Talonrakennusteollisuus ry ja Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Pientaloteollisuus PTT ry, EPS-rakennuseristeteollisuus ja Rakennuspolyuretaaniteollisuus.

Tutkimuksen taustalla ovat nopeassa tahdissa tiukentuvat rakentamisen energiamääräykset. Tämän vuoden alussa energiamääräyksiä kiristettiin noin kolmanneksella. Ympäristöministeriö suunnittelee lisäksi uusia 20 prosentin kiristyksiä vuodesta 2012 alkaen. Päämääränä on lähes nollaenergiataso vuoteen 2020 mennessä.

Energiankulutuksen vähentäminen edellyttää rakennuksilta muun muassa entistä paksumpia ja tiiviimpiä seinärakenteita. Kasvavat lämmöneristepaksuudet kuitenkin muuttavat rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa, mikä taas kasvattaa riskiä rakenteiden kosteusongelmiin. Myös ilmastonmuutos lisää matalaenergiarakentamisen rakenteisiin kohdistuvia kosteusriskejä. Laajamittainen tutkimustoiminta on tarpeen ongelmien ehkäisemiseksi ja uusien ohjeiden ja suositusten antamiseksi.

Lisätietoja antavat

Asiamies Jani Kemppainen, Talonrakennusteollisuus ry, puh. 040 541 8090
Tuoteryhmäpäällikkö Tiina Suonio, Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 050 466 0297