Ajankohtaista

Vuoden 2012 rakentamisen energiatehokkuusvaatimukset lähtevät lausunnoille

Tulevien energiamääräysten keskeisin ajatus on raja-arvojen asettaminen rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle. Tavoitteena on parantaa uudisrakennusten energiatehokkuutta 20 prosentilla. Uutta on myös energiamuotojen käytön ohjaus eli sähkölämmityksen rankaisu ja uusiutuvan energian käytön suosiminen. Rakennusosakohtaisiin u-arvoihin tai ilmanvaihdon lämmöntalteenottovaatimuksiin ei tule kiristyksiä. Niiden kompensaatiomahdollisuuksiin tehdyt rajoitukset poistuvat kokonaan.

Kokonaisenergiavaatimuksessa otetaan huomioon lämmitystavat energiamuotojen kertoimilla, joilla lämpö- ja sähköenergiat muutetaan yhdeksi kokonaisenergiavaatimuksen energialuvuksi.

Energiamuotojen kertoimet:

  • Sähkö 2,0
  • Kaukolämpö 0,7
  • Kaukojäähdytys 0,4
  • Fossiiliset polttoaineet 1,0
  • Rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,5

Uusiutuvan omavaraisenergian määrä tai uusiutuvilla polttoaineilla tuotetun energian määrä tulee olla vähintään 25 prosenttia verrattuna rakennuksen tilojen- ja ilmanvaihdon lämmityksen energian nettotarpeeseen. Myös varaava tulisija voi täyttää uusiutuvien energioiden vaatimuksen. Sen sijaan sähkönjakeluverkosta saatavaa uusiutuvista lähteistä tuotettua sähköä ei oteta huomioon uusiutuvana energiana. Uusiutuvan energian käyttövaatimus ei koske kaukolämmitykseen liitettyä rakennusta. Kaukojäähdytyksestä otetaan huomioon uusiutuvana energiana 60 prosenttia jäähdytyksen kulutuksesta.

Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että tilat eivät lämpene haitallisesti. Kesäajan huonelämpötilan vaatimuksen täyttämiseksi voi olla tarpeen jäähdytysjärjestelmän käyttäminen, jolloin energialaskelmaan sisällytetään jäähdytyksen nettoenergiantarpeen ja jäähdytysjärjestelmän energiankulutuksen laskenta. Pientalolle tätä laskentaa ei tarvita, jos talo täyttää tietyt suunnitteluedellytykset esimerkiksi ikkunoiden ilmansuunnan suhteen.

Muutosten tavoitteena on asettaa vaatimus rakennuksen energiatehokkuudelle, mutta jättää keinot avoimiksi. Tällä halutaan kannustaa innovatiivisuutta ja antaa suunnittelulle vapautta.

Uudet määräysehdotukset lähtevätlausuntokierrokselle 28. syyskuuta ja tavoitteena on antaa uudet määräykset vuodenvaihteen tienoilla. Uudet määräykset tulisivat voimaan vuoden 2012 alusta.