Ajankohtaista

Puu vai kivi rakennusmateriaalina? Vertaileva hiilijalanjälkilaskenta puu- ja betonikerrostaloista elinkaaren näkökulmasta: Rakennuksen hiilijalanjäljen ratkaisee energiapihiys

Rakennuksen energiatehokkuus on hiilijalanjäljen kannalta huomattavasti tärkeämpää kuin rakentamisvaiheen päästöt. Materiaaleista puun hiilijalanjälki on noin viidenneksen pienempi kuin betonin, mutta rakennuksen käytön aikaiset päästöt ovat ratkaisevia. Sadan vuoden elinkaaren aikana tarkasteltuna puu- ja betonirakenteisten kerrostalojen päästöissä ei ole merkittävää eroa.

Tulokset käyvät ilmi Heinolaan rakenteilla olevan PuuEra-puukerrostalon hiilijalanjälkilaskennasta. Suomen ensimmäinen viisikerroksinen puukerrostalo on passiivienergiatasoinen. Hankkeen toteuttajaosapuolet halusivat selvittää rakennuksen todellisen hiilijalanjäljen. Selvityksessä tehtiin vertaileva hiilijalanjälkilaskenta puu- ja betonikerrostaloista sadan vuoden elinkaaren kannalta.

”Hiilijalanjälkeä ajatellen olennaista on varmistaa, että rakennus kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa. Pääasia on valita oikeat materiaalit oikeaan paikkaan ja pyrkiä energiatehokkuudessa vähintään passiivitasoon. Myös rakennuksen energialähteellä, asukkaiden asumistottumuksilla ja kiinteistönpidolla on iso rooli”, Rakennusliike Reposen toimitusjohtaja Mika Airaksela kiteyttää selvityksen keskeiset tulokset.

Rakennusliike Reponen Oy vastaa PuuEra-kerrostalon rakentamisesta. Puurakenneratkaisut toimittavat Versowood Oy ja Koskisen Oy. Yrityksen toimivat vuokra-asuntokohteen rakennuttajina yhdessä Heinolan kaupungin kanssa. PuuEraa kutsutaan hybridipuukerrostaloksi, missä yhdistellään uudella tavalla aiemmin hyväksi havaittuja materiaaleja ja rakentamistapoja.

”Paloturvallisuus edellyttää asuinkerrostaloissa rakenteiden kattavaa palosuojausta. Tämän vuoksi käytetään paljon kipsilevyä, mikä kasvattaa rakennuksen hiilijalanjälkeä”, Versowoodin liiketoimintajohtaja Tero Vesanen kertoo.

PuuErassa tavoitteena on ollut sekä rakentamis- että asumiskustannuksiltaan kilpailukykyinen, vähäpäästöinen puurakenteinen kerrostalo. Talon tarvitsema lämpöenergia saadaan uusiutuvilla polttoaineilla tuotetulla kaukolämmöllä. Rakennuksen käyttövaiheen päästöt ovat selvityksen mukaan kaksinkertaiset verrattuna rakentamisen päästöihin. Tavanomaisella kaukolämmöllä ero olisi kymmenkertainen.

Passiivitalo on rakenteiltaan tiivis ja hyvin eristetty matalaenergiatalo, joka kuluttaa tavanomaista vähemmän lämpöenergiaa. Lisäksi lämpö tuotetaan kokonaan tai valtaosin passiivisesti eli ilman erillisiä laitteita esimerkiksi auringon tai rakennuksessa olevien laitteiden aiheuttamaa lämpöä hyödyntäen.

Hiilijalanjälki kertoo rakennuksen koko elinkaaren ajan ilmastovaikutuksista. PuuEran hiilijalanjäljen laskennassa huomioitiin kaikki elinkaaren vaiheet materiaalien valmistuksesta rakentamiseen, rakennuksen käyttöön ja aina purkuun saakka. Tarkastelujakson oli sata vuotta, joka on talon oletettu kestoikä. Laskentatyöstä vastasi Bionova Oy puolueettomana asiantuntijatahona.