Ajankohtaista

Muuratuille rakenteille uudet suunnitteluohjeet

RILin ja Rakennusteollisuus RT:n ovat laatineet ovat julkaisseet uudet suunnitteluohjeet muuratuille rakenteille. ”RIL 206-2010 Muurattujen rakenteiden suunnitteluohje” esittää muurattujen rakenteiden suunnittuohjeet käyttäjäystävällisessä ja tiivistetyssä muodossa sekä täydennettynä kansallisella suunnittelukäytännöllä.

”Eurokoodien käyttöönotto on ollut jo kohta 20 v. pitkä prosessi, joka nyt pitäisi saada mahdollisimman pikaisesti päätökseen. Koska käyttöönottoon ei ole vaihtoehtoa, olisi suunnittelijoiden kannalta ehdottoman tärkeää, että rinnakkaiskäytöstä voidaan luopua. RakMK:n uusien B-osien valmistumisaikatauluun ei toivottavasti tule muutoksia”, totesi RILin tekninen johtaja Gunnar Åström uuden eurokoodi-ohjeen ”RIL 206-2010 Muurattujen rakenteiden suunnitteluohje” julkistamistilaisuudessa 17.11.2010.

RILin ja Rakennusteollisuus RT:n laatima uusi julkaisu perustuu eurokoodistandardiin ”EN1996-1-1: Eurokoodi 6: Muurattujen rakenteiden suunnittelu – Osa 1-1: Raudoitettuja ja raudoittamattomia muuurattuja rakenteita koskevat yleiset säännöt. Ohjeeseen on sisällytetty ympäristöministeriön kansallisen liitteen määrittelyt. Standardia on täydennetty lisäohjeistuksella ja laskentaesimerkeillä. Julkaisulla voi suunnitella ja mitoittaa talonrakentamisen normaalit muuratut rakenteet. Ohjeessa on esitetty palotilanteen taulukkomitoitusmenetelmä.

”Muurattujen rakenteiden käyttö on Suomessa yleistä, vaikkakaan ei kovin laajasti kantavina rakenteina. Käyttö ei-kantavana rakenteena vaatii kuitenkin myös rakenteiden perusteellista suunnittelua ja mitoittamista, johon tämä ohje on tehokas työkalu eurokoodipohjaisessa suunnittelussa”, kertoi ohjeen kirjoittaja Timo Tikanoja, Rakennusteollisuus RT.

Ohjeen julkistamistilaisuudessa Antti Koponen (Rakennusteollisuus RT) käsitteli muuraustuotteiden tuotestandardien tilannetta ja CE-merkintää sekä niiden käyttöä yhdessä eurokoodien kanssa. ”Tämän kokonaisuuden hallinta on erittäin tärkeää, johon suunnittelijoiden koulutuksessa tulee jatkossa panostaa”, tähdensi Antti Koponen.

Ohjetta voi tilata RIL:n kirjakaupasta hintaan 99 €