Ajankohtaista

Tiili yhdistää uutta ja vanhaa Helsingin Konepajan alueella

YIT:n, VR:n ja Helsingin kaupungin yhteistyönä eteenpäin viemä
Konepaja-projekti on edennyt toiseen vaiheeseen, kun Teollisuuskadun puoleisen
korttelin rakentaminen on käynnistynyt. Konepajan alueelle, joka on yhdistelmä
urbaania kantakaupunkia, uutta arkkitehtuuria ja vanhaa teollisuushistoriaa,
valmistuu kaikkiaan noin 1300 asuntoa 2500 asukkaalle. Museovirasto on
arvioinut Konepajan rakennuskokonaisuuden olevan yksi Helsingin
merkittävimmistä kulttuuriympäristöistä.

Konepaja sijaitsee Vallilassa kolmen kilometrin päässä Helsingin keskustasta
Alppiharjun ja Vallilan teollisuusalueen välissä.

– Konepajan alue on ainutlaatuinen, sillä harvoin kantakaupunkiin on
mahdollisuutta kaavoittaa uusia asuinkortteleita. Sijainti on ihanteellinen,
sillä kaikki palvelut ovat valmiina ja kaiken taustalla on teollinen historia
ja sen muistomerkkeinä vanhat rakennukset. Alueen rakentaminen ajoittuu
ajankohtaan, jolloin Helsingissä on tonttipulaa ja kaupunki jää asunto-ohjelman
tavoitteista. Alueella on näin ollen varmasti kysyntää asunnoille, kertoo
Asuntorakentamisen liiketoimintaryhmän johtaja Harri Isoviita YIT:stä.

Tiili julkisivumateriaalina yhdistää alueen uusia ja vanhokja rakennuksia

Aleksis Kiven kadun länsipään rakentaminen aloitettiin vuonna 2006. Alueelle on
valmistunut seitsemän taloyhtiötä ja rakenteilla on vielä kolme taloa. Alueen
suunnittelusta vastaa arkkitehtuurikilpailun pohjalta Arkkitehtitoimisto N-R-T
Oy, jonka suunnitteluryhmää johtaa professori Jyrki Tasa.

Nyt käynnistyneeseen Teollisuuskadun kortteliin valmistuu 500 erikokoista YIT
Kotia yhteensä 12 taloyhtiöön, josta ensimmäisen, Asunto Oy Wilhelmin,
rakennustyöt alkoivat viime vuoden marraskuussa. Tämän asuinkorttelin on
suunnitellut ARK-house arkkitehdit Oy:n Hannu Huttunen ja Markku Erholtz.

Teollisuuskadun värikäs talorivistö muodostuu 300 metriä pitkästä 6-kerroksisesta tiilisestä ”käärmetalosta” ja sen päältä kohoavista torninopista, jotka
kurottavat Teollisuuskadun puolella jalustan räystään yli. Talojen punatiiliset
julkisivut korttelin ulkopuolella toistavat alueen historiallisten rakennusten
väri- ja materiaalimaailmaa. Puistoon rajoittuvat ”tähtitalot” eroavat
kadunvarsirakennuksesta mittakaavaltaan ja luonteeltaan. Ne sijaitsevat puistoa
ylempänä ja rajaavat jalustamuurilla talojen pihoille oman reviirin julkisesta
puistosta.

Kolmannen vaiheen, Aleksis Kiven kadun itäpään, kaava on valmistumassa tämän
vuoden aikana.  Nämä asuinrakennukset tulevat täydentämään suunnitteilla ja
rakenteilla olevien asuinrakennusten sarjaa. Kolmen yhtiön ja 130 YIT Kodin
kokonaisuus muodostuu yhtenäisestä tiilisestä kaksikerroksisesta jalustaosasta
ja sen päältä kohoavista vaaleista ja vaihtelevista 3-6-kerroksisista
pistetaloista. Arkkitehtuuriltaan rakennukset ilmentävät alueen teollista
perinnettä suurpiirteisellä massoittelulla ja julkisivukäsittelyllä. Tiili
julkisivumateriaalina yhdistää alueen uusia ja vanhoja rakennuksia.

Konepajan alueesta tulee kaupunkimainen, mielenkiintoinen, värikäs ja
viihtyisä. Uusien asuinrakennuksien arkkitehtuurille ovat vertauskohtina vanhat
rakennukset. Lähes 100 vuoden ajan VR:n konepajana toiminut alue, jossa
parhaimmillaan työskenteli 2000 henkilöä, saa nyt uuden ilmeen modernina
kaupunginosana. Konepajan kortteleiden väliin on suunniteltu laaja meluton ja
autoton korttelipiha keidasmaisine kaupunkipuistoineen, ja konepajahallin
tiilipäätyjen rivistö tuo siihen tunnelmaa.