Ajankohtaista

Puu- ja kivitalojen asukastyytyväisyystutkimus 2008

Puu- ja kivitalojen asukastyytyväisyystutkimus 2008

Tyytyväinen asuu kivitalossa

Kivitalojen asukkaat ovat tyytyväisiä valintaansa, kertoo Suomen Betonitieto Oy:n Taloustutkimuksella teettämä tutkimus. Kivitalon asukkaat arvostivat tutkimuksen mukaan erityisesti kotinsa yksilöllisyyttä, turvallisuutta ja hiljaisuutta. Myös paloturvallisuus korostui kivitaloasujien vastauksissa. He olivat tyytyväisempiä talonsa kosteusturvallisuuteen, vedottomuuteen ja terveellisyyteen kuin puutaloasujat. Ainoastaan talon muunneltavuuteen kivitaloasujat eivät olleet yhtä tyytyväisiä.

Hyvä jälleenmyyntiarvo

Kivitalossa asuvista 88 prosenttia rakentaisi uudelleen kivitalon ja kahdeksan prosenttia puutalon. Puutalossa asuvista 70 prosenttia rakentaisi uudelleen puutalon ja 24 prosenttia kivitalon. Kivitalossa asuvat pitivät myös talonsa jälleenmyyntiarvoa parempana kuin puutalossa asuvat.

Tutkimuksen kohderyhmä oli 2–4 vuotta aiemmin omakotitalon rakentaneet ja talossa vastaushetkellä edelleen asuvat henkilöt pääkaupungin, Tampereen ja Turun alueilla. Vastaajia oli yhteensä 402, joista 203 asui puutalossa ja 199 kivitalossa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina vuonna 2008. Vastaavanlainen tutkimus toteutetaan vuonna 2012.

Tutustu tutkimustuloksiin tästä (ppt, 900 Kt).