Ajankohtaista

Nieuwland, Amersfoort

Hollantilainen Nieuwlandin asuinalue Amersfoortin kaupungissa on yksi kansainvälisesti tunnetuimpia kestävän aluerakentamisen hankkeita. Alue on rakennettu vuosina 1995–2002, ja se on tiettävästi suurin aurinkoenergiaa hyödyntävä asuinalue. Nieuwlandissa yhdistettiin uusiutuvan energian hyödyntäminen moderniin arkkitehtuuriin, ja sitä onkin kuvattu esimerkkinä uuden aallon vihreästä arkkitehtuurista.

Alueen noin 4 500 talosta yli 550 rakennuksessa on käytetty aurinkokennoja, jotka on integroitu julkisivuun tai katolle. Asuinrakennusten lisäksi niitä on käytetty koulussa, päiväkodissa ja urheiluhallissa.

Aurinkopaneelit haluttiin osaksi rakennusten arkkitehtonista ilmettä, ja niitä on käytetty rakennuksissa eri tavoin. Joissain ne ovat korvanneet kattotiilet, toisissa taas ne toimivat katoksina tai osana julkisivua.

Nieuwland oli osa Hollannin valtion VINEX-ohjelmaa, joka tähtäsi laajojen uusien asuntojen rakentamiseen kasvukeskuksiin. VINEX-hankkeiden periaatteisiin kuului vähentää henkilöautoliikennettä, luoda toimiva julkinen liikenne ja laadukasta pienimittakaavaista kaupunkiasumista. Tiiviissä ja matalassa Nieuwlandissa onkin hollantilaiseen tapaan runsaasti kaupunkipientaloja.

Yksitoikkoisuuden välttämiseksi iso alue on jaettu neljään osaan, joilla jokaisella on oma arkkitehtoninen ilmeensä. Kävely- ja pyöräteitä pitkin pääsee helposti liikkumaan paikasta toiseen, ja autoilun tarve on pyritty pitämään vähäisenä.

Alueen suunnittelu ja toteutus on perustunut tiiviiseen julkisen ja yksityisten toimijoiden yhteistyöhön.