Ajankohtaista

Jatulintarhat

Jatulintarhat on kokonaan paikalla muurattu asuinalue Espoon Tuomarilassa. Se koostuu funkishenkisistä erillistaloista, paritaloista ja pienkerrostaloista. Jatulintarhat toteutettiin eri osapuolten tavallista tiiviimmällä ja varhaisemmassa vaiheessa alkaneella yhteistyöllä, mikä mahdollisti uusien kivirakentamiselle sopivien ratkaisujen kehittämisen ja kannusti materiaalintoimittajia kustannustehokkaampien prosessien luomiseen.

Arkkitehtuurikilpailulla omaleimainen ja houkutteleva asuinalue

Espoon kaupunki, Rakennusteollisuus RTT ry:n Muuratut Rakenteet ryhmä, Peab Seicon Oy ja VVO Rakennuttaja Oy järjestivät vuonna 2005 arkkitehtikilpailun uudisasuinalueen 5 ha:n osan suunnittelusta Tuomarilan Kuloniityssä. Kilpailuun kutsuttiin viisi arkkitehtitoimistoa ja voittajaksi valittiin Kirsti Sivén ja Asko Takala Arkkitehdit Oy:n työ ”Jatulintarhat”.

Kilpailu esitteli kivirakentamisen mahdollisuuksia tiiviissä ja pienimittakaavaisessa kaupunkirakentamisessa. Se myös osoitti, että kivestä voi rakentaa kestävää, turvallista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä – kustannustehokkaasti. Kilpailuehdotuksen pohjalta laadittiin asemakaava, josta on toteutettu paikalla muurattuna neljä paritaloa, seitsemän erillistaloa ja kaksi pienkerrostaloa sekä kerrostalo.

Viihtyisä, pienimuotoinen ja tehokas rinnetontti

Kilpailulla etsittiin kaupunkimaista, omaleimaista ja viihtyisää, kivirakenteista asuinkerros- ja pientaloaluetta. Suunnitelman piti soveltua luontevasti rinnemaastoon ja siitä haluttiin vehreä, pienimittakaavainen ja turvallinen. Kilpailun avulla haettiin uusia ratkaisuja pienimuotoiseen aluerakentamiseen. Vaatimuksena on yltää kerrostalokaavan tehokkuuteen.

Kilpailualue sijaitsee Kulovalkean uudella asuinalueella Helsinki-Turku -rautatien ja Tuomarilan aseman pohjoispuolella. Alue oli pääosin yksityisessä omistuksessa ja se oli kilpailun alkaessa suurimmaksi osaksi rakentamatonta sekametsää sekä niittyä.

Voittajatyön suunnittelivat Kirsti Siven ja Asko Takala Arkkitehdit Oy, tekijöinään Kirsti Siven ja Asko Takala sekä työryhmä Kaisa Ilkka, Taru Niskanen, Tuula Nurmi, Emma Pesola, Riku Rönkä, Alex Torres ja Hanna Sunela.