Ajankohtaista

Kansallisia vaihtoehtoja rakennustuotteiden hyväksyntään

Valtioneuvosto on 6. syyskuuta antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä. Kyse on kansallisista hyväksyntämenettelyistä, jolla voidaan osoittaa, että rakennustuote täyttää säännösten mukaiset vaatimukset.

Laki tarjoaa rakennustuotteen kansalliselle hyväksynnälle kolme vapaaehtoista vaihtoehtoa, joista valmistaja voi valita sopivimman. Ensimmäinen on nykyisenkaltainen tyyppihyväksyntä, joka perustuu ympäristöministeriön asetuksina annettaviin tyyppihyväksyntäasetuksiin. Toinen on varmennustodistus, joka korvaa aikaisemman varmennetun käyttöselosteen ja tarjoaa tyyppihyväksyntää hallinnollisesti kevyemmän menettelyn rakennustuotteen hyväksymiselle. Kolmas vaihtoehto on valmistuksen laadunvalvonnan varmentaminen, jolloin valtuutettu varmentaja varmentaa rakennustuotteen tuotantoprosessin.

Neljäs vaihtoehto rakennustuotteen hyväksymiseksi on rakennustuotteen varmentaminen rakennuspaikkakohtaisesti. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi aina edellyttää testaukseen tai asiakirjoihin perustuvaa kelpoisuuden osoittamista rakennuspaikkakohtaisesti, mikäli rakennustuotteen kelpoisuutta rakentamisessa käytettäväksi ei ole muulla tavoin osoitettu.

Laki koskee kaikkia niitä rakennustuotteita, joita ei voi CE-merkintä siksi, että ne eivät kuulu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai niille ei ole eurooppalaista teknistä arviointia. EU:n rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä tulee pakolliseksi valtaosalle rakennustuotteita 1.7.2013 lähtien.

Lisää tietoa Ympäristöministeriön sivuilta