Ajankohtaista

Friskala

Turun Kaistarniemessä, Asunto Oy Friskalanlahdenniityssä asutaan tiiviisti, kaupunkimaisissa pientaloissa, inhimillisessä mittakaavassa – vain muutaman askeleen päässä luonnosta.

Turun kaupunki järjesti rakennusliikkeille suunnatun, laatuun perustuvan tontinvarauskilpailun alueen rakentamiseksi. Kilpailun tavoitteena oli löytää laadukas, asemakaavan mukainen

ja toteuttamiskelpoinen ehdotus. Rakennusliike Peab Seicon ja arkkitehti Sakari Miettusen ehdotus ”Siirtolohkareet” valittiin toteutettavaksi sopusuhtaisen korttelikokonaisuuden vuoksi.

Nyt kilpailutyön kolmesta erillisestä asunto-osakeyhtiöstä on rakennettu yksi.

 Monipuolisempia talotyyppejä

Samalla kun alueelle haluttiin luoda omaleimainen identiteetti ja yhtiömuotoista asumista, haluttiin myös laajentaa pientalotyyppien kirjoa kaupungin alueella

Friskalanlahdenniityn rivitalomuotoisten pientalojen asunnot on liitetty toisiinsa katoksin, lasiseinin ja parvekkein. Kaksikerroksiset rakennukset muodostavat yhtenäisen korttelialueen, jonka sisällä pihat ja sisäänkäynnit ovat suojassa, rakennusmassojen ympäröiminä. Autoille on paikkansa kadunpuoleisten rakennusten alle porrastetuissa katoksissa, ja piha-alueen läpi mutkittelee puolijulkinen jalankulkuväylä.

Talojen julkisivut ovat pääosin punaista, poltettua tiiltä ja talot on rakennettu kauttaaltaan paikalla.

Maastona on metsän ja kallioiden rajaama niitty. Välittömästi rakennusryhmän ulkopuolella alkaa luonto, ja muutaman sadan metrin päässä, Friskalanlahden luonnonsuojelualueella, lehmät hoitavat kesätöikseen arvokasta rantaniittyä.