Ajankohtaista

Rakentajat sitoutuvat parantamaan työturvallisuutta

Järjestäytyneet rakennusalan yritykset aikovat tehostaa työtapaturmien torjuntaa rakennustyömailla ja tehtaissa. RT:n jäsenyritysten ylin johto osoittaa tämän allekirjoittamalla nolla tapaturmaa -päämäärää edistävän sitoumuksen. Tavoitteena on vähentää tapaturmia 30 prosenttia joka vuosi.
Sitoumuksella halutaan merkittävästi vauhdittaa vuodesta 2008 jatkunutta rakennusalan työpaikkatapaturmien taajuuden laskua.
”Monissa rakennusalan yrityksissä on tehty erinomaista työturvallisuustyötä viime vuosien aikana. Monilla työmailla ja tuotantolaitoksilla on työskennelty jopa vuosi tai pidempäänkin ilman tapaturmia. Toisaalta taas on paljon yrityksiä, joissa tapaturmataajuus hipoo edelleen pilviä”, RT:n hallituksen puheenjohtaja, Lemminkäinen Oyj:n toimitusjohtaja Timo Kohtamäki sanoo.
Kohtamäki toteaa, että työturvallisuuslainsäädännön ja -määräysten noudattamisen tulee näkyä myös aliurakoinnin päivittäisessä toiminnassa. Hänen mukaansa nolla tapaturmaa -tavoitteen toteutuminen edellyttää kaikkien rakennusalalla toimivien sitoutumista ja yhteistyötä rakennuttamisesta ja suunnittelusta lähtien.
Kohtamäki muistuttaa, että johto yksin ei tapaturmia työmailta voi poistaa, vaan siihen on saatava mukaan työmaalta joka ikinen siellä työskentelevä. Esimerkiksi työsuojeluvaltuutetut voisivat hänen mielestään ottaa nykyistä selkeämmän roolin.
Rakennusteollisuus RT on yhdessä jäsenyritystensä kanssa laatinut Johdon työturvallisuusjulistus ja turvallisen työn periaatteet -nimisen ohjeiston, jossa tavoitteista on kerrottu. Liiton eri toimialat ovat myös toimintasuunnitelmissaan sopineet käytännön toimista, joilla muutosta tuetaan. Lisäksi RT seuraa päämäärään etenemistä keräämällä vuosittain jäsenyritystensä ja niiden työmailla toimivien aliurakoitsijoiden työntekijöille sattuneiden tapaturmien lukumäärät.
Sitoumusten allekirjoittaminen alkoi RT:n syyskokouksessa 20. marraskuuta. Sitoumuksen voi allekirjoittaa myös RT:n verkkosivuilla, missä on myös lista sitoumuksen tehneistä yrityksistä.