Ajankohtaista

Kansalaistutkimus asumisesta 2012

Noin 70 prosenttia suomalaisista aikuisista asuisi mieluiten omakotitalossa, ja yli puolet haluaisi, että talo olisi rakennettu kivestä. Kivi koetaan pitkäikäiseksi, kestäväksi ja turvalliseksi materiaaliksi, joka on erityisesti nuorten ja suuremmissa kunnissa sekä kaupungeissa asuvien suosiossa. Tulokset ovat peräisin koko maan kattavasta kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten mielikuvia asumisesta ja rakennusmateriaaleista.

Marraskuun 2012 alussa toteutettuun internetpohjaiseen kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 1390 yli 18-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa ihmisten asumistoiveita ja rakennusmateriaaleihin liittyviä mielikuvia. Tutkimuksen tilasi RTT ry / Betoni ja muuratut rakenteet, ja sen toteutti Aula Reseach Oy.

Tutkimuksen tulokset löytyvät oheisesta linkistä kansalaiskysely 2012 tulokset